Dijaki si bodo v sredo, 19. 4. 2017, ob 11.00 ogledali zaključek projekta, kjer bodo profesorji iz Poljske, Turčije, Slovaške in Slovenije skupaj z dijaki naše šole predstavili kuhinje svojih dežel. Gostje bodo hrano lahko tudi poskusili in uživali v različnosti pripravljenih dobrot. Dijaki se bodo skupaj s spremljevalci ob 10.20 odpravili na tržnico, ki bo potekala na Trgu svobode v Slovenj Gradcu, v primeru slabega vremena pa v Mercator centru Slovenj Gradec. Dijaki ob 12.00 nadaljujejo s poukom.

 

RAZRED DOGODEK OIV OPOMBA RAZREDNIKU SPREMLJEVALCI (5. in 6. šolska ura)
GH1 1 MALICO IMAJO 5. URO, NAMESTO 6. Ernest Kocuvan
GH2 2 Verica Jaušovec (5. ura), Aleksander Camlek (6. ura)
GT1 Ura se številči po urniku, MALICO IMAJO 5. URO, NAMESTO 6. Lidija Ajtnik
GT2 Ure se številčijo po urniku, KUHAJO NA TRŽNICI. Suzana Planšak
E 1 1 1 ura se številči po urniku Nataša Uranc (5. ura), Verica Jaušovec (6. ura)
GTT1 1 1 ura se številči po urniku Nataša Uranc (5. ura), Verica Jaušovec (6. ura)
GTT4 Od 12.00 dalje se na prireditvenem prostoru pridruži skupina, katero poučuje Suzana Planšak. Suzana Planšak

Koordinatorica OIV                                                                Ravnatelj

Vesna Robnik, prof.                                                               Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.