Slovenj Gradec, 9. april 2021

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Z naslednjim tednom bomo izvajali pedagoški proces po naslednjem razporedu.

Vsi zaključni letniki (tudi dijaki poklicnega tečaja) in obdelovalci lesa imajo pouk ves čas v šoli.

Ostali razredi imajo pouk po razporedu, ki je razviden iz tabele.

Dijaki OT3 so razporejeni na praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, ki bo trajalo do prvomajskih počitnic.

Dijaki PV3 so pri pouku do vključno srede, 14. 4. 2021, od četrtka, 15. 4. 2021, pa vse do prvomajskih počitnic so razporejeni na praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.

Za ostale letnike bo potekal pouk po naslednjem razporedu:

TEDEN POUK V ŠOLI POUK NA DALJAVO
OD 12. 4. DO 16. 4. 2021 B A
OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 A B
A B
M1 T2
T1 ET1
GH1 GT1
GTT1 LT1
E1 GTT2
M2 E2
GH2 GTT3
PV1 E3
OT1 PV2
OT2 PV3

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal).

Vsi urniki pouka so objavljeni na naši spletni strani, podrobneje pa se boste pogovorili z razredniki.

V šoli bo veljal poseben režim v skladu z navodili NIJZ in pravili šole. Dijaki so ves čas pouka v učilnicah, kjer poteka tudi malica. Dijaki med odmori ne zapuščajo razreda.

Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ. V šolskih prostorih morajo dijaki in zaposleni vseskozi nositi masko tako v skupnih prostorih šole kakor tudi med poukom.

V primeru, da kdo izmed dijakov zboli za covid19, so starši šolo dolžni obvestiti, da je dijak zbolel, šola pa mora obvesti NIJZ.

Seveda so vam za informacije na voljo vsi razredniki, svetovalna služba, tajništvo in vodstvo šole.

Zahvaljujem se vam za strpnost in upoštevanje vseh navodil in hkrati prosim, da to upoštevate tudi v prihodnje.

Želim vam lep dan in veliko optimizma.

Ravnatelj:

Bernard Kresnik