Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje

  • Zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen.
  • Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.
  • Zbiranje bo potekalo od 1. 2. 2019 do ponedeljka, 22. 4. 2019.

Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku

Splošne bolnišnice Novo mesto za

MONITOR ZA NADZIRANJE VITALNIH FUNKCIJ NOVOROJENČKA.

 

PREDMET ZBIRANJA SO IZKLJUČNO PLASTENKE PIJAČ (VODA, OSVEŽILNE PIJAČE), KAMOR NE SODIJO »BELE PLASTENKE« OD MLEČNIH IZDELKOV (MLEKO, JOGURT …).

Zbirajo se plastenke z oznako PET in številko 01. Zaradi lažjega shranjevanja (manjši volumen) priporočamo, da se plastenke stisnejo in zaprejo s pokrovčkom, zato da ohranijo obliko.