V četrtek, 9. 6. 2022, smo se dijaki 3. letnika okoljevarstvenega tehnika in predšolske vzgoje v okviru ID v spremstvu prof. Andreje Breznik, prof. Katje Tomažič in profesorja Jožeta Brunčka odpravili na ogled Koroškega pokrajinskega muzeja v Radljah ob Dravi. Na dvorcu nas je lepo sprejela kustosinja, ga. Alenka Verdinek, ki nas je popeljala skozi zgodovino dvorca in skozi muzej.

Najprej smo izvedeli nekaj o rodbini Pahernik iz Vuhreda, ki je pomembno prispevala k razvoju Vuhreda, marenberškega (radeljskega) okraja, Dravske doline in Pohorja na vseh področjih življenja, od gospodarskega, narodnostnega, kulturnega, socialnega do političnega.

Ogledali smo si tudi razstavo domačina, Karla Pečka, ki je bil akademski slikar, umetnik, kulturni delavec, mentor in nestor razvoja upodabljajočih umetnosti na Koroškem.

Za nas predšolske dijake je bila še posebej zanimiva razstava Gremo rinkico talat − otroški svet iger in igrač, zbirka igrač Majde Marije Sušek, o kateri smo že veliko slišali in zdaj tudi videli.

Na koncu smo si ogledali še razstavo Gozdarstvo v sožitju z naravo, kjer nam je gospa Jerneja Čoderl, vodja radeljske enote Zavoda za gozdove Slovenije, povedala nekaj zanimivosti o gozdarstvu, angleškem parku pred dvorcem in gozdnih učnih poteh.

Slike

                                                                                                                             Neža Pisnik, PV3