V okviru projekta Erasmus+, Planet je naš dom, povežimo se, da ga ohranimo, smo dijaki 2. letnika okoljevarstvenega programa obiskali hidroelektrarno Fala. Tekoče vode so eden najpomembnejših obnovljivih virov energije v Sloveniji in zato smo se v četrtek, 11.1.2018, odpravili na ogled najstarejše hidroelektrarne v Sloveniji.

Gradnjo prve elektrarne je kot pravni naslednik koncesionarjev začela firma STEG iz Gradca leta 1913 in jo tudi dokončala leta 1918. Elektrarna je postala nosilec elektrifikacije, kasneje pa se je povezala z drugimi proizvajalci električne energije. V 60-tih letih prejšnjega stoletja je postala požiralnost starih turbin na Fali premajhna glede na ostale elektrarne v dravski verigi. Zato je bil leta 1977 dograjen dodatni agregat. V 80-tih letih so prvotni agregati tako dotrajali, da je bilo treba prenoviti celotno elektrarno. Do leta 1991 je bila na desnem bregu reke Drave zgrajena nova strojnica. Elektrarna Fala danes predstavlja zanimivo sožitje gradbenih in elektro-strojnih dosežkov z začetka in s konca 20. stoletja.

Ob ogledu hidroelektrarne smo si ogledali staro stikalnico, ohranjeno strojnico iz leta 1918, generator z glavnim vzbujevalcem in pult, turbinski regulator ter razstavljeno turbino.

Ogled je bil poučen in zanimiv. Po muzeju nas je vodil gospod Hubert Peserl, dolgoletni delavec hidroelektrarne. Z njim smo posneli tudi intervju o obnovljivih virih energije.

Špela Stepišnik, dijakinja 2. letnika, program Okoljevarstveni tehnik