Končno malo drugače – pouk na terenu za dijake GTT4 in GTT2.  V petek, 8. 4. 2022, smo se odpeljali do Maribora, kjer so nas dijaki 4. letnika v vlogi turističnih vodnikov popeljali po mestnih trgih, dijaki drugega letnika pa so bili turistični spremljevalci na avtobusu in v mestu.

Na terenu so se turistični vodniki uspešno izogibali različnim nepredvidenim situacijam, ki so jim predstavljale motnje, predstavili turistične znamenitosti in zanimivosti ter začutili utrip večjega turističnega mesta. Večina je bila zelo zadovoljna z izvedeno nalogo, drugi pa so se na lastnih napakah tudi kaj naučili (princip pouka: Learning by doing).

Več v turističnem utripu ekskurzije …