Praktična znanja so zelo koristna pri pridobivanju veščin za uspešno opravljanje poklica. V sredo, 13. 4. 2022, so dijaki GTT4 igrali vloge tržnikov večdnevnih izletov po različnih slovenskih destinacijah, ki so jih sami izdelali.

Žal je bila lokacija (v učilnici namesto v avli), postavitev stojnic brez prtov in skromen obisk (le v okviru razrednega mehurčka) posledica prilagojenih razmer po priporočilu NIJZ. Upamo, da bo naslednje leto tržnikom situacija bolj naklonjena. Kljub temu so se v svoje vloge zelo vživeli, kar lahko vidite v

galeriji slik.