Dijaki in profesorji vseh šol programa Okoljevarstveni tehnik smo se udeležili strokovnega srečanja in okrogle mize na temo Onesnaženost in poplavnost rek v Sloveniji – preventiva in sanacija. Srečanje je potekalo v torek, 23. 1. 2018, v Mariboru, na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, ki je bila hkrati tudi gostiteljica. Po govoru našega ravnatelja in vodje ravnateljev srednjih okoljevarstvenih šol, Bernarda Kresnika, univ. dipl. ekon., je spregovoril vodja direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, ki je predstavil njihovo delo in projekte. Sledilo je predavanje o onesnaženosti in poplavljanju slovenskih rek, ki ga je vodil dr. Tajan Trobec iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Po krajšem odmoru je sledil posvet za okroglo mizo. Udeleženci okrogle mize so bili: moderator Jože Volfand – glavni urednik Zelene Slovenije, Janez Polajnar – ARSO, dr. Tajan Trobec – Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Stojan Habjanič – Biogradnja in Roman Kramer – VO-KA Celje. Predavanje in okrogla miza sta bili zelo poučni in zanimivi.

Tega zelo pomembnega dogodka smo se z naše šole udeležili naslednji dijaki:  Enej Pečovnik in Jan Mravljak (OT1 ), Špela Stepišnik (OT2), Urška Hribernik in Nika Trbovšek (OT4) ter profesorji spremljevalci: mag. Karmen Ketiš, Marja Založnik in dr. Jana Sterže.

 

Zapisala: dijaka OT1 Enej Pečovnik in Jan Mravljak

Ogled fotografij >>