STROKOVNA EKSKURZIJA


Spoštovani starši in dijaki!

 

Obveščamo vas, da bomo v okviru obveznih izbirnih vsebin in strokovnih modulov v četrtek, 28. 11. 2019, obiskali osnovno šolo Muta – enoto s prilagojenim programom.

 

Strokovne ekskurzije se bodo udeležili dijaki 4. letnika v programu Predšolska vzgoja.

 

Pouk bo na ta dan potekal normalno po urniku do 11.35.

Zbirno mesto je ob 12.00 pred Osnovno šolo Muta, Gasilska ulica 4, Muta.

Stroškov, povezanih z ekskurzijo, ni.

 

Dijaki bodo učencem enote s prilagojenim programom zaigrali igro M. Podgoršek Popotovanje v pravljični svet, učenci pa njim pripravili zanimivo delavnico.

Razgledali se bomo po šolskih prostorih, se seznanili z organizacijo pouka, spoznali učence in zaposlene, projekte, delo s starši, interesne dejavnosti ipd.

 

Verjamemo, da bomo po ogledu življenja in dela na šoli s prilagojenim programom odpravili marsikateri predsodek o otrocih s posebnimi potrebami in pri pouku koristno dopolnili obravnavo takšnih otrok.

Prosimo vse dijake, da se na strokovni ekskurziji primerno vedejo, izključijo mobilne telefone ter dosledno upoštevajo navodila učiteljev spremljevalcev in šolskega osebja. Spremljevalki sta profesorici Helena Merkač in Alenka Rapuc.

 

SVET OTROK JE PESTER KOT BARVNA PALETA. (JOŽE B.)

 

Besedilo pripravila:                                             Ravnatelj:

Alenka Rapuc, univ. dipl. psih.                          Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.