V petek, 2. junija 2023, so imeli dijaki lesarskih programov 1. lesarski tehnik strokovno ekskurzijo v Radlje ob Dravi in Vuhred.

Ogledali so si podjetje Gašper okna d.o.o. v Radljah ob Dravi in ogled Pahernikovih gozdov v Vuhredu.

Najprej so si pogledali podjetje Gašper okna d.o.o. V podjetju Gašper so dijake  prijazno sprejeli, jim podrobno  predstavili podjetje in omogočili ogled proizvodnje. Izdelujejo okna, vhodna vrata in lepljence. Tako so  praktično spoznali izdelavo teh proizvodov s sodobno tehnologijo.

Pot so nadaljevali do Vuhreda natančneje do mesta kjer se nahajajo Pahernikovi gozdovi.
Pahernikovi gozdovi se razprostirajo na približno 550 ha površine, na pobočjih Pohorja nad Vuhredom, največ pa jih je na območju Hudega kota. Dijaki so si ogledali del teh gozdov. Po njih  jih je popeljala gozdarska strokovnjakinja  ga. Jerneja Čoderl, vodja Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije.. Udeležence je seznanila s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi in s Pahernikovo ustanovo.
Pred več kot sto leti je inženir Franjo Pahernik zastavil malopovršinsko gospodarjenje z naravno obnovo gozda pod zastorom odraslih dreves, zato velja za pionirja sonaravnega gozdarstva. Danes z gozdovi gospodari Pahernikova ustanova. Pri gospodarjenju sledijo viziji Franja Pahernika »ohraniti gozdove zanamcem v vsej njihovi mogočnosti, pestrosti in tudi skrivnostnosti«.
V zavetju teh stoletnih gozdov raste nekaj zelo debelih smrek, najdebelejša med njimi pa je Pahernikova smreka in kar nekaj dijakov je moralo skleniti roke, da so jo objeli. Njena starost je ocenjena na 270 let, v višino sega dobrih 48 metrov, na prsni višini (1,3 m od tal) meri 134 cm, njen volumen pa znaša 21 prostorninskih metrov.                               

Spomniti velja, da nam je Pahernikova ustanova večkrat donirala žagan les za izdelavo izdelkov.

K uspešni in poučni ekskurziji je pripomoglo tudi lepo sončno vreme.

                                                                                                                                  Zapisal:   Stanko Robnik

Dostopnost