V četrtek, 14. 10. 2021, je za  dijake programa gastronomija (GT 1 in GT 2) organiziran pouk na terenu oz. strokovna ekskurzija: ogled sejma in tekmovanja na 68. Gostinsko turističnem zboru v Postojni, in ogled vinske kleti Vipava 1894. 14 dijakov bo spremljala profesorica Suzana Planšak, ki je tudi vodja ekskurzije.

Cilj ekskurzije je ogled sejma in tekmovanja na GTZ (spoznavanje novosti v gastronomiji in spremljanje tekmovanja), ter spoznavanje gastronomske vinske regije. Strokovna ekskurzija je načrtovana v okviru strokovnega modula Kulinarika in vina v Sloveniji in v svetu.