Na lokaciji Muta smo priredili srečanje, na katerem smo gostili ravnateljice in vodje vrtcev ter mentorje dijakov programa Predšolske vzgoje na praktičnem usposabljanju. Po uvodnem glasbenem nastopu dijakov je sledilo poučno predavanje logopedinje Simone Levc z naslovom Ali me slišiš, nato pa so dijakinje PV3 predstavile svoje izkušnje na praksi v irskih vrtcih (v okviru projekta Erasmus+). Sledila je evalvacija praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in predstavitev učnih tem pri posameznih strokovnih predmetih. Zaključili smo z mreženjem s pogostitvijo, ki so jo pripravili dijaki gostinske usmeritve. Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno s koristno izmenjavo mnenj ter izkušenj glede opravljanja praktičnega usposabljanja v vrtcih.

Ogled fotografij >>