V sredo, 18. 4. 2018, smo na lokaciji Muta priredili srečanje, na katerem smo gostili ravnateljice in vodje vrtcev, svetovalne delavke ter mentorice dijakov programa Predšolska vzgoja na praktičnem usposabljanju.
Po uvodnem nastopu dijakov in pogostitvi, ki so jo pripravili dijaki gostinske usmeritve, je mag. Boris Klančnik, višji svetovalec za kurikul iz Centra RS za poklicno izobraževanje, predstavil temo povezovanja teoretičnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Pohvalil je naše dosedanje delo in sodelovanje z vrtci. Nato so dijakinje predstavile svoje izkušnje na praksi v španskih vrtcih, kamor so se odpravile v okviru projekta Erasmus+. Sledila je predstavitev učno-vzgojnih priprav prof. Merkač in prof. Recko. Na temo Ena slikanica – več učno-vzgojnih priprav so dijaki 3. letnika predšolske vzgoje z dramatizacijo in plesnim gibom prikazali različne dejavnosti, povezane z vsebino slikanice Pod medvedovim dežnikom.
Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno s koristno izmenjavo mnenj ter izkušenj na temo povezovanja teorije s praktičnim usposabljanjem v vrtcih.

Ogled fotografij >>