V četrtek, 11. 4. 2019, smo na lokaciji Muta priredili srečanje, na katerem smo gostili ravnateljice in vodje vrtcev, svetovalne delavke ter mentorice dijakov programa Predšolska vzgoja na praktičnem usposabljanju.

Po uvodnem nagovoru pomočnika ravnatelja in nastopu dijakov ter pogostitvi, ki so jo pripravili dijaki gostinskega programa, so dijaki predstavili svoje izkušnje na praksi v portugalskih vrtcih, kamor so se odpravili v okviru projekta Erasmus+. Seznanili so nas tudi s svojim enodnevnim obiskom v dvojezičnem vrtcu v Globasnici. Sledila je predstavitev rezultatov vprašalnika, ki so jih izpolnjevali mentorji dijakov, nato pa evalvacija in refleksija prakse dijakov 4. letnika.

Srečanje je bilo prijetno druženje, prepleteno s koristno izmenjavo mnenj ter izkušenj na temo povezovanja teorije s praktičnim usposabljanjem v vrtcih.

Galerija