V sredo, 29. 5. 2019, bo zaradi opravljanja pisnega izpita iz slovenščine na poklicni maturi prilagojen pouk (popoldan) na lokaciji Slovenj Gradec.

Pouk v dopoldanskem času imajo samo OL1 in M2, pouk se izvaja v lesarski delavnici.

Dijakom razredov E2, E3, GTT2 pouk odpade, saj so ta dan nadomestili s popoldanskimi interesnimi dejavnostmi v torek, 5. 2. 2019, ki je vseboval ogled gledališke predstave v Ljubljani.

Dijaki razredov E1, GTT1, LT1, GT1 in ET1 pa imajo ta dan organizirano strokovno ekskurzijo Po poteh slovenskih pisateljev.

 

URNIK ZA GH2, POUK V UČILNICI 15

URA PREDMET/MODUL UČITELJ OPOMBE
10.15 – 11.05 MALICA
1. 11.10 – 11.55 SLOVENŠČINA NATAŠA URANC SLO, N. Osojnik pripravi gradivo
2. 12.00 – 12.45 ANGLEŠČINA NATAŠA URANC
3. 12.50 – 13.35 REO/PREH BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA
4. 13.40 – 14.25 PSJ/PREH BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA
5. 14.30 – 15.15
6. 15.20 – 15.55

 

URNIK ZA T2, PO OGLEDU PODJETJA KO-SI d.o.o. IMAJO DIJAKI POUK V UČILNICI 16

URA PREDMET/MODUL UČITELJ OPOMBE
10.15 – 11.05 MALICA
1. 11.10 – 11.55 ID – ogled podjetja KO-SI d.o.o. SIMONA HUDRAP
2. 12.00 – 12.45 ID – ogled podjetja KO-SI d.o.o. SIMONA HUDRAP
3. 12.50 – 13.35 ID – ogled podjetja KO-SI d.o.o. SIMONA HUDRAP
4. 13.40 – 14.25 TGS-GD JANEZ GLOBOVNIK
5. 14.30 – 15.15 PTP-PSR DARJA SOVINC
6. 15.20 – 15.55 PDB-PSI ALENKA RAPUC
7. 16.00 – 16.45
8. 16.50 – 17.35

 

URNIK ZA M2, POUK V DELAVNICI

URA PREDMET/MODUL UČITELJ OPOMBE
1. 7.00 – 7.45 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
2. 7.50 – 8.35 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
3. 8.40 – 9.25 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
4. 9.30 – 10.15 MALICA
5. 10.20 – 11.05 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
6. 11.10 – 11.55 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
7. 12.00 – 12.45 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO
8. 12.50 – 13.15 STPO/ PRAKTIČNI POUK MARKO KALAJŽIČ, ANDREJ OTTO

 

 

URNIK ZA OL1, POUK V DELAVNICI

URA PREDMET/MODUL UČITELJ OPOMBE
1. 7.00 – 7.45 PP2/ PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
2. 7.50 – 8.35 PP2/ PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
3. 8.40 – 9.25 PP2/ PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
4. 9.30 – 10.15 MALICA
5. 10.20 – 11.05 PP2/ PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
6. 11.10 – 11.55 PP2/ PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
7. 12.00 – 12.45 SLOVENŠČINA MILAN STRMČNIK SLO, A. Helbl pripravi gradivo

 

POMOČNIK RAVNATELJA

  Roman Založnik