Šolsko tekmovanje učnih podjetij

V četrtek, 28. 1. 2021, je na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta potekalo šolsko tekmovanje učnih podjetij. Tekmovanja sta se udeležila dva učna podjetja, UP Mladostik, ki se ukvarja s terapevtskimi delavnicami za mladostnike, podjetje so zastopali Tadej Jelenko, Anja Pušnik in Mia Kajzer, in UP Moj ceker, ki posluje kot trgovina brez plastične embalaže, zastopale pa so ga Nika Štraser, Sindi Čerče in Nina Razgoršek. Ocenjevalno komisijo smo sestavljale Vanja Lužnic, Silva Ledinek in Darja Sovinc. Tekmovanje je tokrat zaradi izrednih razmer potekalo preko spleta s pomočjo aplikacije Zoom.

Komisija je predhodno ocenila poslano promocijsko gradivo in sicer celostno grafično podobo podjetja – katalog, prospekt, zgibanko, vizitke, jumbo plakate, radijsko reklamo, nagradno igro za kupce, spletno in Facebook stran, Instagram …). Na samem tekmovanju smo ocenjevali urejenost tekmovalcev, predstavitev podjetja in ponudbe, ter z vprašanji preverili njihovo informiranost o izdelkih in storitvah podjetja, poznavanje trga ter način reagiranja v določenih izrednih razmerah na trgu.

Oba učna podjetja sta se izredno dobro odrezala. Njihovo promocijsko gradivo je vrhunsko izdelano, zelo dobro poznajo svoje proizvode, pokazali pa so se tudi kot odlični retoriki, ki se znajdejo v vsaki situaciji. Odločile so malenkosti. Na državnem tekmovanju učnih podjetij v Celju 31. 3. 2021 bo našo šolo zastopalo učno podjetje Moj ceker, učno podjetje Mladostik pa bo v istem času vodilo poslovne sestanke z učnimi podjetji iz vse Slovenije.

Darja Sovinc, univ. dipl. ekon.