26. 3. 2021 smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije, ki ga dijaki programa ekonomski tehnik, SSI in PTI, pridobivajo v okviru predmeta Razvoj in delovanje gospodarstva. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 dijakov.

Rezultati:

1. in 2. MESTO si delita DAVID KOTNIK in INES DEDIĆ, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI),

3. MESTO: SARA NOVAK, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Dijake, ki so zasedli prva tri mesta, smo prijavili na državno tekmovanje, ki bo 20. aprila 2021. Potekalo bo na daljavo, organizirala pa ga bo Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper.

ČESTITKE NAJBOLJŠIMJ!

                                                                                   Mentorica

                                                                                   Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.