V četrtek, 17. 2. 2022, smo izvedli ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ GOSPODARSTVA. Letošnje šolsko leto je tekmovanje prvič potekalo pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), kar je pomenilo, da so bile tekmovalne pole pripravljene s strani tekmovalne komisije DMFA. Ker je to novost, se je letos v primerjavi s preteklimi leti za udeležbo na šolskem tekmovanju odločilo manj dijakov. Tekmovalo jih je le šest.

Rezultati:

  1. MESTO: TADEJ JELENKO, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
  2. MESTO: LOVRO SLEMENJAK, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
  3. MESTO: ANJA PUŠNIK, 4. LETNIK, PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Najboljše dijake smo prijavili na državno tekmovanje, ki bo 1. aprila 2022, organizirala pa ga bo Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper.

ČESTITKE VSEM UDELEŽENCEM, seveda pa še posebej  ČESTITKE NAJBOLJŠIM.

Mentorica

Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.