SKUPNE GOVORILNE URE V SREDO,  4. 1.  2017  od 17. do 18. ure

lokacija SLOVENJ GRADEC

ODSOTNI PROFESORJI

  1. Andrej Klobčar
  2. Damijana Meža
  3. Mateja Gorišek
  4. Milena Škodnik
  5. Suzana Planšak
  6. Nataša Osojnik
  7. Dora Najrajter
  8. Irena Lajmiš: nadomestni termin 17. 1. 2017 ob 14.30
  9. Nevenka Žlebnik:  nadomestni termin 11. 1. 2017 ob 17.00

RAZPORED PROFESORJEV PO  UČILNICAH

Ime in priimek profesorja Št. učilnice
Stanislav Robnik, Milan Strmčnik 5
Štefan Pirnat 21
Tomaž Šoster 6
Bernarda Klančnik 16
Barbara Gašperšič Vodopija 43
Dragomira Šavc, Aleksander Camlek 43
Simona Hudrap, Janez Globovnik 24
Matjaž Štraser, Ernest Kocuvan 30
Irenja Bevcl, Boris Pajer 7
Andrej Otto 19
Darja Sovinc 22
Nevenka Žlebnik 25
Natasa Uranc 27
Vesna Robnik 19
Verica Jaušovec, Renata Gradišnik 18
Olga Jeznik, Marta Belič 39
Janja Žigart, Sonja Ferk 40
Verica Jaušovec Renata Gradišnik 18
Alenka Helbl, Vanja Banfro 42
Roman Živič, Karmen Grudnik 37
Natalija Černjak, Danica Pušnik 36

Ostali profesorji so v zbornici.

Vljudno vabljeni!

 

SKUPNE GOVORILNE URE V SREDO, 4. 1.  2017  od 17. do 18. ure, lokacija MUTA

ODSOTNI PROFESORJI: –

RAZPORED PROFESORJEV PO  UČILNICAH

Ime in priimek profesorja Št. Učilnic
Andreja Breznik, Bogomir Likar Učilnica SLO
Karmen Ketiš, Jože Brunčko Učilnica DRU
Damjana Meža, Erika Pajtler Kabinet NAR
Andreja Preglav Verdinek, Helena Merkač Učilnica MAT
Berta Komprej, Peter Hergold Kabinet glasbe
Petra Straunik, Anica Ačko Mala učilnica
Jana Sterže Kabinet DRU
Veronika Sušnik Knjižnica
Roman Založnik Pisarna pomočnika ravnatelja
Nataša Špegelj, Marinka Dretnik Učilnica TJ

 

Ostali profesorji so v zbornici.

Vljudno vabljeni!

Ravnatelj

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.