RAZPORED POGOJNIH, POPRAVNIH IN OSTALIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC V ČASU OD 16. 9. 2019 DO 20. 9. 2019

 

PONEDELJEK, 16. 9. 2019

 

 

 1. PREDMET: M4 – SODOBNO GOSPODARSTVO,

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 42

Komisija:

Dora Najrajter, predsednica/izpraševalka

Karmen Grudnik, predsednica/izpraševalka

Janez Globovnik, član

 

 

 

 

 1. PREDMET/MODUL: SVEČANI OBROKI (SVO)

 

 

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici STŽ1, KUH

Komisija:

Bernarda Klančnik, predsednica/izpraševalka

Dragomira Šavc, izpraševalka/predsednica

Jože Brunčko, član

 

 

TOREK, 17. 9. 2019

 

 

 1. PREDMET: SLOVENŠČINA

 

PISNI DEL – ob 7. 45 uri v učilnici 21

Nadzorna učiteljica: Verica Jaušovec


USTNI DEL – ob 9. 30 uri v učilnici 21

Komisija:

Alenka Helbl, predsednica

Verica Jaušovec,  izpraševalka

Tomana Es, članica

 

SREDA, 18. 9. 2019

 

 1. PREDMET/MODUL: OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO (ODA)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici STŽ1, KUH

Komisija:

Bernarda Klančnik, predsednica/izpraševalka

Dragomira Šavc, izpraševalka/predsednica

Tomana ES, članica

 

 

 1. PREDMET/MODUL: STROJNA OBDELAVA LESA (STO)

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.20 v LESARSKI DELAVNICI

Komisija:

Milan Strmčnik predsednik

Boris Pajer, izpraševalec

Andrej Otto, član

 

 

ČETRTEK, 19. 9. 2019

 

 1. PREDMET: M2 – POSLOVANJE PODJETIJ (PPD/TRŽ, E2), M7 – KOMERCIALNO POSLOVANJE (KOP – NIP, E4), UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE (E4)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 7.00 v učilnica 7

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

 

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici 22

Komisija:

Dora Najrajter, predsednica/izpraševalka

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Janez Globovnik, član

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

 

PISNI DEL – ob 9.30 v učilnici 36

Nadzorni učitelj: Roman Živič

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 36

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Janez Štraser, član

 

 1. PREDMET/MODUL: OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI)

 

Dijak oddaja nalogo 2 dni pred zagovorom v spletno učilnico prof. Olge Jeznik, na dan izpita pa prinese nalogo tudi v tiskani obliki.

 

PISNI DEL  –  Ob 10.15 v učilnici 18

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

 

USTNI DEL – ob 11.15 v učilnici 15

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica/izpraševalka

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Janja Žigart, članica

 

 

PETEK, 20. 9. 2019

 

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA, UPORABNA MATEMATIKA, FIZIKA

 

PISNI DEL – ob 8.40 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Renata Gradišnik (gradivo za pisni del pripravita tudi Sonja Ferk in Janez Hrum)

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 37

 Komisija:

Sonja Ferk, predsednica/izpraševalka

Renata Gradišnik, predsednica/izpraševalka

Janez Harum, član/izpraševalec

 

 

RAZPORED POGOJNIH, POPRAVNIH IN OSTALIH IZPITOV NA LOKACIJI MUTA V ČASU OD 16. 9. 2019 DO 20. 9. 2019

 

TOREK, 17. 9. 2019

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA ZA OTROKE (MZO)

 

PISNI DEL – ob 11.45 v učilnici TUJ2

Nadzorna učiteljica: Andreja Preglav Verdinek

 

USTNI DEL – ob 13.20 v učilnici MAT

 

Komisija:

Sonja Ferk, predsednica

Andreja Preglav Verdinek, izpraševalka

Jana Sterže, članica

 

 

 1. PREDMET/MODUL: STROKOVNA NEMŠČINA

 

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici TUJ1

Komisija:

Nataša Špegelj, predsednica

Jelka Samec Sekereš, izpraševalka

Karmen Ketiš, članica

 

PETEK, 20. 9. 2019

 

 1. PREDMET/MODUL:M7 – USTVARJALNO IZRAŽANJE (instrument, ples, glasba, likovna)

 

USTNI DEL, IZVEDBA DEJAVNOSTI – ob 11.45 v učilnicah: STR2, MAN

Komisija:

Berta Komprej, predsednica

Petra Straunik, izpraševalka

Damijana Meža, članica

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.