PREDAVANJE IN DELAVNICE ZA DIJAKE 1. LETNIKOV  VSEH PROGRAMOV

 

Dijaki 1. letnikov vseh programov se bodo udeležili 90 minutne delavnice na temo SPLETNO NASILJE IN USTRAHOVANJE.  Delavnice bodo izvajali strokovnjaki, ki delujejo v okviru Safe.si.

Safe. Si je del Centra za varnejši internet in osvešča o varni rabi interneta in novih tehnologij. Njihov namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave.

(Vir:  http://safe.si/center-za-varnejsi-internet/o-centru, dostopno 30.9.2018).

 

VSEBINA DELAVNICE

90 minutna delavnica je namenjena obravnavi problematike spletnega trpinčenja, ustrahovanja in drugih oblik vrstniškega nasilja prek spleta in mobilnih telefonov.

Na delavnici bomo dijake naučili prepoznati vrstniško nasilje na spletu, jih opolnomočili z znanjem, kako preprečiti tako nasilje, kako se soočiti z njim, kako ravnati, če smo mu priča. Dijake spodbudimo k razmisleku, ali so dovolj zreli za uporabo interneta, pri čemer ne moremo mimo pravil spletnega bontona oziroma spletne etike. Pogovorili se bomo tudi o problematiki različnih spletnih izzivov.

 

.

 

Delavnice  za dijake bodo potekala v naslednjih terminih:

ODDELEK DATUM URA PRISOTNI UČITELJ UČILNICA
PV1 + OT1 četrtek, 25. 10. 2018 7.45 do 9.20

Anica Ovnič (7.45 – 8.30)

Aleksander Camlek (8.45 – 9.20)

Jože Brunčko  (7.45 – 8.30)

Andreja Breznik (8.45 – 9.25)

PIN1
GH1 +T1 četrtek, 25. 10. 2018 10.20 do 11.55

Nevenka Žlebnik (10.20 – 11.55)

Janez Globovnik (10.20 – 11.05)

Verica Jaušovec (11.10 – 11.55)

25
E1 + OL1 + OL2 petek, 26. 10. 2018 7.00 – 8.35

Nevenka Žlebnik (7.00 – 8.35)

Stanko Robnik (7.00 – 8.35)

25
GTT1 petek, 26. 10. 2018 8.40 – 10.15 Nevenka Žlebnik (8.40 – 10.15) 25
M1 petek, 26. 10. 2018 11.10 – 12.45

Verica Jaušovec (11.10 – 11.55)

Sonja Ferk (12.00 – 12.45)

Anita Voler (11.10 – 12.45)

15

 

Ure se številčijo po urniku, vsebina je naslov predavanja.

 

Pripravila:

Nevenka Žlebnik

Dostopnost