Šolsko tekmovanje za dijake srednjih tehniških šol je potekalo v četrtek, 15. 3. 2018, ob 13. uri. Tekmovanja se je udeležilo 34 tekmovalcev. Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa. Dijaki, ki obiskujejo program PTI (poklicno tehniško izobraževanje, tj. program “3+2”), tekmujejo v kategoriji B, in sicer:

  • dijaki 1. letnika PTI programa tekmujejo s tekmovalci drugega letnika SSI programa,
  • dijaki 2. letnika PTI programa pa z dijaki 4. letnika SSI programa.

V kategoriji B so bronasta priznanja osvojili:

  1. letnik: Sara Novak, Nika Založnik, Nina Kajžer in Lana Gruber Lekše
  2. letnik: Žan Vinarnik, Domen Dlopst
  3. letnik: Anže Vetrih, Nina Tratnik in Maruša Vranc
  4. letnik: Tilen Skutnik

Na državno tekmovanje, ki bo 21. 4. 2018 v Celju, sta se uvrstila Žan Vinarnik in Anže Vetrih.

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE  ZA POKLICNE ŠOLE 

(C-kategorija)

Šolsko tekmovanje za dijake poklicnih šol je potekalo v četrtek, 15. 3. 2018, ob 13.uri. Tekmovanja se je udeležilo 10 tekmovalcev. Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki poklicnih šol.

V kategoriji C so bronasta priznanja osvojili:

  1. letnik: Miha Železnik in Kristjan Prašnikar
  2. letnik: Jure Glaser
  3. letnik: /

Na državno tekmovanje, ki bo 21. 4. 2018 v Celju,  sta se uvrstila Miha Železnik in Kristjan Prašnikar.

Čestitam vsem tekmovalcem, posebno dobitnikom bronastih  priznanj.

                                                                                              Koordinatorka:
Renata Gradišnik