REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE ZA SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE 
 (B-kategorija)

Šolsko tekmovanje za dijake srednjih tehniških šol je potekalo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 13. uri. Tekmovanja se je udeležilo 30 tekmovalcev. Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa. Dijaki, ki obiskujejo program PTI (poklicno tehniško izobraževanje, tj. program “3+2”), tekmujejo v kategoriji B, in sicer:
–  dijaki 1. letnika PTI programa tekmujejo s tekmovalci drugega letnika SSI programa,
–  dijaki 2. letnika PTI programa pa z dijaki 4. letnika SSI programa.

V kategoriji B so bronasta priznanja osvojili:
1. letnik: Teja Pušnik, Katja Ferk in Matevž Hovnik
2. letnik: Anže Vetrih,  Maruša Vranc in Marta Jelen
3. letnik: Anamarija Gaber
4. letnik: Anja Plesec

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE  ZA POKLICNE ŠOLE 
(C-kategorija)

Šolsko tekmovanje za dijake poklicnih šol je potekalo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 13.uri. Tekmovanja se je udeležilo 13 tekmovalcev. Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki poklicnih šol.
V kategoriji C so bronasta priznanja osvojili:
1. letnik: Mitja Verčkovnik in Jure Glaser
2. letnik: /
3. letnik: Domen Dlopst, Simon Tomaž, Bine Vene in Domen Pšeničnik

Čestitam vsem tekmovalcem, posebno dobitnikom bronastih  priznanj.

Koordinatorka: Renata Gradišnik