Zlate medalje v resnici niso izdelane iz zlata.

Izdelane so iz znoja,odločnosti

in redke zlitine, ki se ji reče vztrajnost.  

            (D. Gable)

 

OBVESTILO – 1. ŠOLSKI DAN

 

Spoštovani!

Pa je ponovno tukaj … Novo šolsko leto namreč … Šolsko leto 2019/20.

In s tem tudi 1. šolski dan, ki seveda ne more biti enak kot vsi ostali.

 

Torej, s poukom pričnemo v ponedeljek, 2. 9. 2019, 2. šolsko uro (Slovenja Gradec ob 7.50, Muta ob 7.45) po naslednjem razporedu:

 

  1. Vsi dijaki imajo 2. šolsko uro razredno uro, 3. šolsko uro pa se prične pouk po urniku.
  2. NOVINCI (dijaki 1. letnikov v vseh programih) se najprej zberejo v avli šole (na obeh lokacijah, v Slovenj Gradcu in na Muti) – pozdrav ravnatelja/pomočnika ravnatelja, nato z razrednikom v svojih matičnih učilnicah.
  3. Dijaki 4. letnikov SSI (PV4, OT4, E4 in GTT4) in 2. letnikov PTI (GT2, LT2 in ET2) začnejo s poukom v sredo, 4. 9. 2019: prva ura razredna ura, potem pouk po urniku.
  4. Za dijake PV4, OT4, E4 in GTT4, GT1, LT1, ET1, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije, bodo izven pouka organizirane kulturne dejavnosti v sklopu interesnih dejavnosti.
  5. RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH (za razredne ure)

 


             RAVNATELJ

             Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

 

 

RAZPORED UČILNIC PO RAZREDIH ZA PRVI ŠOLSKI DAN (razredna ura)

ŠT. RAZ. PROGRAM RAZREDNIK S. RAZRED. UČILNICA
1 OL1 OBDELOVALEC LESA Stanislav Robnik 5
2 OL2 OBDELOVALEC LESA Stanislav Robnik 5
3 M1 MIZAR Nataša Osojnik 15
4 M2 MIZAR Irenja Bevcl 36
5 M3 MIZAR Alenka Recko NA PRAKSI
6 GH1 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Sonja Ferk 30
7 GH2 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Barbara Gašperšič Vodopija 37
8 GH3 GAS. IN HOTELSKE STORITVE Suzana Planšak NA PRAKSI
9 T1 TRGOVEC Simona Hudrap 24
10 T2 TRGOVEC Andrej Klobčar 21
11 T3 TRGOVEC Damijana Meža NA PRAKSI
12 LT1 LESARSKI TEHNIK (PTI) Milena Škodnik 43
13 LT2 LESARSKI TEHNIK (PTI)

Nataša Uranc/

Renata Gradišnik

7 (4. 9. 2019)
14 ET1 EKONOMSKI TEHNIK (PTI) Dora Najrajter 42
15 ET2 EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Nataša Uranc/

Renata Gradišnik

7 (4. 9. 2019)
16 GT1 GASTRONOMIJA (PTI) Bernarda Klančnik 7
17 GT2 GASTRONOMIJA (PTI)

Nataša Uranc/

Renata Gradišnik

7 (4. 9. 2019)
18 GTT1 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Mateja Gorišek 16
19 GTT2 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Roman Živič 18
20 GTT3 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Janja Žigart 39
21 GTT4 GASTRONOMIJA IN TURIZEM Verica Jaušovec 40 (4. 9. 2019)
22 E1 EKONOMSKI TEHNIK Alenka Helbl 19
23 E2 EKONOMSKI TEHNIK Roman Živič 18
24 E3 EKONOMSKI TEHNIK Darja Sovinc 22
25 E4 EKONOMSKI TEHNIK Verica Jaušovec 40 (4. 9. 2019)
26 PV1 PREDŠOLSKA VZGOJA Petra Straunik TUJ2
27 PV2 PREDŠOLSKA VZGOJA Andreja Breznik SLO
28 PV3 PREDŠOLSKA VZGOJA Andreja Preglav Verdinek MAT
29 PV4 PREDŠOLSKA VZGOJA Berta Komprej STR2 (4. 9. 2019)
30 OT1 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Nataša Špegelj TUJ1
31 OT2 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Jelka Helena Samec Sekereš Karmen Ketiš NAR
32 OT3 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Marija Dretnik PIN1
33 OT4 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK Jana Sterže DRU (4. 9. 2019)
34 PVPT1 PREDŠOLSKA VZGOJA Veronika Sušnik STR3