Dijaki, ki ste v tem šolskem letu izbrali jahanje, se na uvodni uri dobimo v četrtek, 9. 3. 2017, ob 15.00 na lokaciji Cross Country Cluba Legen.

Poimenski seznam dijakov bo objavljen na oglasni deski v avli šole.

Organizatorica PIV                                                                                                                             Ravnatelj
Vesna Robnik, prof.                                                                                                                            Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.