ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNEVA »KMETIJA KOT PODJETJE« 2017

 V četrtek, 11. 05. 2017, bomo skupaj z dijaki tretjih letnikov SSI in dijaki prvih letnikov PTI organizirali in izvedli zaključek projekta z naslovom KMETIJA KOT PODJETJE v sodelovanju s kmetijo Klančnik.

Osrednja prireditev se bo začela ob 11.00 in bo trajala cca. 45 minut, sledi sprehod gostov ob stojnicah in predstavitev animacijskih programov.

Dijaki bodo ob mentorstvu učiteljev na kmetiji Klančnik na zanimiv način predstavili celostno zgodbo z naslovom KMETIJA – jej lokalno, misli globalno, s katero smo povezali znanja, spretnosti in izkušnje različnih strokovnih področij: ekonomija in trgovina, lesarstvo, turizem in gastronomija, okoljevarstvo in predšolska vzgoja. Z različnimi oblikami, metodami, pristopi so dijaki teh programov aktivno iskali rešitve in predloge ter dopolnjevali že predlagane vsebine v dogovoru z lastniki kmetije.

Vključeni razredi na kmetiji Klančnik (skupaj 114 dijakov)

  • Lokacija SG: E3, GTT3, ET1, GT1, LT1
  • Lokacija Muta: PV3, OT3

Del dijakov razredov E3, GTT3, LT1, ET1, GT1, PV3 in OT3, ki se bodo odpeljali na kmetijo Klančnik že ob 8.45 (avtobusna postaja NamaNova) in se bodo naročili na malico za ta dan, bodo lahko dvignili lunch pakete pred odhodom, torej od 8.00 naprej v NamaNovi (malico dijaki sami dvignejo v prostorih NamaNove). Ostali dijaki že prej omenjenih razredov, ki gredo na avtobus ob 10.00,  bodo prav tako lahko dvignili lunch pakete pred odhodom, torej od 8.00 naprej v NamaNovi. Za dvig malice morate dijaki imeti s seboj ključke.

Vključeni učitelji na kmetiji Klančnik

  • Lokacija SG: Nataša Uranc, Vanja Banfro, Alenka Helbl, Darja Sovinc, Roman Živič, Olga Jeznik, Mateja Gorišek, Bernarda Klančnik, Štefan Pirnat, Irenja Bevcl, Nataša Osojnik, Peter Hergold, Verica Jaušovec, Dragomira Šavc, Barbara Gašperšič Vodopija.
  • Lokacija Muta: Karmen Ketiš, Tadeja Dimc, Andreja Breznik, Petra Straunik, Helena Merkač, Alenka Recko, Berta Komprej.
  • Učitelji spremljevalci na avtobusu na relaciji Slovenj Gradec (NamaNova)–kmetija Klančnik ob 8.45: Vanja Banfro, Darja Sovinc, Olga Jeznik, Nataša Uranc, Verica Jaušovec.
  • Učitelji spremljevalci na avtobusih na relaciji Slovenj Gradec (NamaNova)-kmetija Klančnik ob 10.00:, Mateja Gorišek, Irenja Bevcl, Nataša Osojnik, Verica Jaušovec, Peter Hergold, Roman Živič, Barbara Gašperšič Vodopija.
  • Učitelji spremljevalci na avtobusih na relaciji kmetija Klančnik-Slovenj Gradec (NamaNova) ob 13.00: Mateja Gorišek, Irenja Bevcl, Nataša Osojnik, Darja Sovinc, Olga Jeznik, Nataša Uranc, Peter Hergold, Verica Jaušovec, Vanja Banfro, Barbara Gašperšič Vodopija, Roman Živič .

Koordinatorji spremljanja dijakov in učiteljev spremljevalcev: na avtobusu št. 1 (ob 8.45): Nataša Uranc, na avtobusu št. 2 (ob 10.00): Mateja Gorišek.

Po zaključku projekta dijaki skupaj z učitelji spremljevalci pospravijo svoje rekvizite. Odhod s kmetije Klančnik je ob 13.00. V razredih LT1 (dijaki imajo prvi dve šolski uri pouk po urniku),  ET1 in GT1 se ure v dnevniku številčijo po urniku, vsebina: KMETIJA KOT PODJETJE, v razredih GTT3, E3, PV3, OT3 pa se ure številčijo kot  ID (6 ur, vsebina: KMETIJA KOT PODJETJE).               

Koordinatorica projekta                                                                                                  Pomočnik ravnatelja

Nataša Uranc, prof.                                                                                                         Roman Založnik, prof.