OBVESTILO – PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO IN ZAKLJUČNI IZPIT

 

 

Od 24. 5. do 28. 5. 2021 bodo od 7.00 do 13.00 potekale za dijake priprave na poklicno maturo in zaključni izpit.

Razpored priprav na poklicno maturo in zaključni izpit:

Oddelek Predmet Št. ur Učitelj Datum Šolska ura Učilnica
E4 SGO-POVP 4 Dora Najrajter 24. 5. 2021 od 2. do 6. ure 15
  Nemščina 4 Janja Žigart 25. 5. 2021 od 1. do 4. ure 15
  Matematika 4 Renata Gradišnik 26. 5. 2021 od 3. do 7. ure 15
  SGO-RDG 2 Karmen Grudnik 26. 5. 2021 od 1. do 2. ure 15
  Slovenščina 4 Nataša Osojnik 27. 5. 2021 od 6. do 9. ure 15
  EKP-PRS 2 Karmen Grudnik 28. 5. 2021 od 3. do 4 ure 15
  Angleščina 3 Roman Živič 28. 5. 2021 od 6. do 8. ure 15
       
ET2 Matematika 4 Renata Gradišnik 24. 5. 2021 od 6. do 9. ure 37
  Slovenščina 4 Verica Jaušovec 25. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  Angleščina 4 Alenka Kac Herkovič 26. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  DGE 4 Karmen Grudnik 27. 5. 2021 od 6. do 9. ure 37
 

 SGO

KPO-NIT

2

2

 Dora Najrajter

Darja Sovinc

28. 5. 2021

28. 5. 2021

 od 1. do 2. ure

od 3. do 4. ure

37

37

GH3 Slovenščina 5 Verica Jaušovec

24. 5. 2021

26. 5. 2021

od 1. do 3. ure

od 8. do 9. ure

18

39

  KUH 5 Bernarda Klančnik 25. 5. 2021 od 1. do 6. ure KUH1
  KUH 4 Bernarda Klančnik 25. 5. 2021 od 6. do 9. ure KUH1
       
GT2 Matematika 4 Renata Gradišnik 24. 5. 2021 od 6. do 9. ure 37
  ODA-OEP 4 Matjaž Štraser 24. 5. 2021 od 1. do 4. ure 37
  NKD 3 Vesna Robnik 25. 5. 2021 od 1. do 3. ure 39
  Slovenščina 4 Verica Jaušovec 25. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  Angleščina 4 Alenka Kac Herkovič 26. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  KUH 5 Bernarda Klančnik 27. 5. 2021 od 1. do 6. ure KUH1
  KVS-PRE 4 Barbara Gašperšič Vodopija 28. 5. 2021 od 3. do 8. ure STŽ2
       
GTT4 EGO 4 Mateja Gorišek 24. 5. 2021 od 2. do 6. ure 39
  Strokovna nemščina 4 Janja Žigart 25. 5. 2021 od 1. do 4. ure 15
  Matematika 4 Renata Gradišnik 26. 5. 2021 od 3. do 7. ure 15
  Slovenščina 4 Nataša Osojnik 27. 5. 2021 od 6. do 9. ure 15
  Angleščina 3 Roman Živič 28. 5. 2021 od 6. do 8. ure 15
       
LT2 Matematika 4 Renata Gradišnik 24. 5. 2021 od 6. do 9. ure 37
  OPI 2 Irenja Bevcl 25. 5. 2021 od 2. do 3. ure 37
  Slovenščina 4 Verica Jaušovec 25. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  PPDE 2 Stanko Robnik 26. 5. 2021 od 2. do 3. ure 37
  Angleščina 4 Alenka Kac Herkovič 26. 5. 2021 od 4. do 8. ure 37
  PRO 4 Milena Škodnik 27. 5. 2021 od 2. do 6. ure 36
  PRO-p 4 Milan Strmčnik 28. 5. 2021 od 1. do 7. ure delavnica
  PPDE 2 Stanko Robnik 28. 5. 2021 od 8. do 9. ure 16
       
M3 M3 BIP1 8 Andrej Otto 24. 5. 2021 od 1. do 9. ure delavnica
  M3 BIP2 8 Milan Strmčnik 24. 5. 2021 od 1. do 9. ure delavnica
  M3 BIP3 8 Štefan Pirnat 24. 5. 2021 od 1. do 9. ure delavnica
  M3 MAP1 7 Andrej Otto 25. 5. 2021 od 1. do 8. ure delavnica
  M3 MAP2 7 Milan Strmčnik 25. 5. 2021 od 1. do 8. ure delavnica
  M3 MAP3 7 Štefan Pirnat 25. 5. 2021 od 1. do 8. ure delavnica
  Slovenščina 4 Verica Jaušovec 28. 5. 2021 od 6. do 9. ure 7
   
 
OL2 PP2 7 Boris Pajer
25. 5. 2021 od 9. do 12. ure delavnica
OL2 IZD 4 Andrej Otto 26. 5. 2021 od 8. do 11. ure delavnica
OL2 IZD 4 Andrej Otto 27. 5. 2021 od 7. do 10. ure delavnica
       
T3 Slovenščina 5 Verica Jaušovec

24. 5. 2021

26. 5. 2021

od 1. do 3. ure

od 8 do 9. ure

18

39

  PDB-POZ 2 Simona Hudrap 27. 5. 2021 od 6. do 7. ure 39
  PDB-PPR 4 Matjaž Štraser 27. 5. 2021 od 1. do 4. ure 39
       
OT4 Matematika 3 Aleksander Camlek 24. 5. 2021 od 4. do 7. ure TUJ1
  Angleščina 3 Tomaž Šoster 26. 5. 2021 od 2. do 4. ure TUJ1
  Slovenščina 3 Andreja Breznik 27. 5. 2021 od 6. do 9. ure TUJ1
  PRO 4 Jana Sterže 28. 5. 2021 od 2. do 6. ure TUJ1
  ROP 2 Damijana Meža 28. 5. 2021 od 7. do 8. ure TUJ1
       
PV4 Slovenščina 3 Alenka Helbl 24. 5. 2021 od 1. do 4. ure MAT
  RUP 3 Alenka Rapuc 25. 5. 2021 od 6. do 9. ure MAT
  Angleščina 3 Tomaž Šoster 26. 5. 2021 od 6. do 8. ure MAT
  PPPP 2 Sabina Jurhar 27. 5. 2021 od 6. do 7. ure MAT
  KOV 2 Sabina Jurhar 27. 5. 2021 od 8. do 9. ure MAT
  Matematika 3 Andreja Preglav Verdinek 28. 5. 2021 od 3. do 6. ure MAT
       
PVPT KOV 2 Alenka Rapuc 25. 5. 2021 od 1. do 2. ure TUJ2
  VZV 2 Alenka Rapuc 25. 5. 2021 od 3. do 4. ure TUJ2
  PRP 4 Sabina Jurhar 25. 5. 2021 od 6. do 9. ure TUJ2
  RAP 4 Mojca Čerče 26. 5. 2021 od 3. do 7. ure TUJ2

Ravnatelj:

Bernard Kresnik