PRILAGOJEN URNIK ZA ET1, GT2 IN LT2

 

ZA ČETRTEK, 12. 10. 2017

 

ET1

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Nevenka ŽLEBNIK PPP-IKT) 25
2. Nevenka ŽLEBNIK INF (p) 25
3. Nevenka ŽLEBNIK INF (p) 25
4. Nataša ŠPEGELJ NEM 15
5. MALICA
6. Roman ŽIVIČ ANG 15
7. Verica JAUŠOVEC SLO 15
8. Verica JAUŠOVEC KEM 15 Nadzor, gradivo pripravi D. Meža
9. Damijana MEŽA KEM 15 Učitelj in dijaki nadomestijo uro

 

GT2

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Hubert TRATNIK ŠVM, ŠVŽ Tel.
2. Hubert TRATNIK ŠVM, ŠVŽ Tel.
3. Roman ŽIVIČ ANG 19 Gradivo pripravi N. Uranc
4. MALICA
5. Dragomira ŠAVC SVO/SŽB STŽ2
6. Dragomira ŠAVC KVS/SŽB STŽ2
7. Danica PUŠNIK CAT- OEP 19 Gradivo pripravi J. Globovnik
8. Matjaž ŠTRASER ODA – OEP 19
9. Matjaž ŠTRASER ODA – OEP 19

 

LT2

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Robnik STANKO PPD 22
2. Robnik STANKO PPD 22
3. Roman ŽIVIČ ANG 16 Gradivo pripravi N. Uranc
4. MALICA
5. Milena ŠKODNIK PRO 42
6. Milena ŠKODNIK EPR 42
7. Robnik STANKO ŽIS 16
8. Robnik STANKO PRT 16
9. Irenja BEVCL RU 16 ODPADE

 

 

Ravnatelj

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.