Dragi dijaki, spoštovani starši!

In končno je prišel čas, ko lahko začnemo odpirati šolska vrata …

Upam in želim, da ste polni optimizma ob ponovnem povratku. A kljub sproščanju ukrepov ostajamo previdni.

Po navodilih ministrstva se lahko ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek, 22. februarja 2021, v šolske klopi vrnejo dijaki vseh zaključnih letnikov (GH3, T3, M3, LT2, GT2, ET2, GTT4, E4 in OT4). Dijaki v programu obdelovalec lesa (OL1, OL2) pričnejo s poukom na šoli 23. 2. 2021, dijaki PV4 10. 3. 2021 in PVPT 8. 4. 2020.

Poleg tega se bodo k praktičnemu pouku v kuhinjo, strežbo in lesarsko delavnico vrnili tudi dijaki nižjih letnikov(GH1, GH2, GT1, M1, M2 in LT1).

Natančne razporede, kateri dan v tednu bodo lahko dijaki prihajali na praktični pouk, najdete na spletni strani, kjer so objavljeni urniki. Prav tako pa vas bodo o tem podrobneje seznanili vaši razredniki. Teoretični pouk bodo nižji letniki še vedno izvajali na daljavo.

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem vstopu v šolo naj dijaki prinesejo podpisano izjavo staršev, ki ste jo prejeli od svojih razrednikov oz. je izjava objavljena na naši spletni strani. Če je dijak polnoleten, jo lahko podpiše sam in jo odda ob ponovnem vstopu v šolo.

Vsi urniki pouka so objavljeni na naši spletni strani, podrobneje pa se boste pogovorili z razredniki. Malica bo organizirana podobno kot v začetku letošnjega šolskega leta, ko smo bili še v šoli.

V šoli bo veljal poseben režim v skladu z navodili NIJZ in pravili šole. Šola je za starše in obiskovalce še vedno zaprta. Vse zadeve pa sicer lahko urejate preko tajništva (telefon in e-pošta).

Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ. V šolskih prostorih morajo dijaki vseskozi nositi masko; tako v skupnih prostorih šole kakor tudi v času pouka v učilnicah in delavnicah.

V primeru, ko ponovno odpremo šolska vrata, se lahko zgodi, da kdo izmed dijakov zboli za covid19. V takem primeru so starši dolžni obvestiti šolo, da je dijak zbolel, šola pa obvesti NIJZ.

Spremenjen urnik velja od ponedeljka, 22. 2. 2021, in bo veljal naslednjih 14 dni.

Seveda so vam za informacije na voljo vsi razredniki, svetovalna služba, tajništvo in vodstvo šole.

Ravnatelj:

Bernard Kresnik

Dostopnost