Projekt Gozd – zelo splošna tematika, že od daleč se vidi vključenost vseh programov. Prav vse funkcije gozda lahko proučimo z našimi programi. Ekonomisti in lesarji lahko analizirajo gospodarsko vlogo gozda, turistični tehniki in program predšolska vzgoja učno vzgojno in socialno vlogo ter okoljevarstveni tehniki ekološko vlogo gozda. Gozdne dobrine – gozdni sadeži in njihov pomen v prehrani pa bi bila domena gostincev … Takšne so bile prve misli, povezave, možnosti, če bi … Potem smo se odločili, da bomo … šli v gozd, skozenj … Naš cilj je najprej povezati šoli na obeh lokacijah, čez gozd – Pohorje in oblikovati gozdno učno pot, ki bi povezovala stavbi ene šole, naše SŠSGM. Predmetna področja so si postavila cilje in jih začela uresničevati.

Temo gozda in gozdnih poti sta na uvodnem predavanju za vse vključene dijake predstavila tudi zunanja sodelavca, gospa Ljudmila Medved z Zavoda za gozdove Slovenije Slovenj Gradec in mag. Peter Zajc s Koroške razvojne agencije.

In smo delali … Ugotavljamo, da smo se v našem projektu dotaknili večine funkcij gozda. Izziv v prihodnje pa vidimo predvsem v smeri raziskovanja gospodarske vloge gozda in v še nadaljnjem razvijanju učne vloge gozda.

S postavitvijo dveh začetkov poti in povezavami smo želeli poudariti, da je naša šola lep in bogat mešan gozd, naši programi skupine dreves v gozdu, vsak posameznik, dijak /inja, učitelj/ica, pa drevesa v tem gozdu.

Pokukajmo v ta naš mozaik dela.

Ogled fotografij >>