OBVESTILO

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA GOZD – MOJA PRIHODNOST IN PRILOŽNOST

 

 V četrtek, 9. 5. 2019, bodo dijaki tretjih letnikov SSI in prvih letnikov PTI skupaj z mentorji v telovadnici Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, Koroška ulica 11 (Štibuh), organizirali in izvedli zaključek projekta z naslovom GOZD – MOJA PRIHODNOST IN PRILOŽNOST.

Osrednja prireditev se bo začela ob 10. uri in bo trajala približno 45 minut. V nadaljevanju se bodo gostje  sprehodili  ob stojnicah, kjer jim bodo dijaki predstavili naš projekt.

Dijaki bodo ob mentorstvu učiteljev na zanimiv način predstavili celostno zgodbo z naslovom                  GOZD  –  MOJA PRIHODNOST IN PRILOŽNOST, s katero smo povezali znanja, spretnosti in izkušnje različnih strokovnih področij: ekonomija in trgovina, lesarstvo, turizem in gastronomija, okoljevarstvo in predšolska vzgoja. Z različnimi oblikami, metodami, ustvarjalnostjo, inovativnostjo in s timskim pristopom so dijaki teh programov aktivno iskali nove izzive, rešitve in predloge, kako in kje oblikovati kolesarsko pot med Slovenj Gradcem in Muto in s tem še tesneje povezati šoli na obeh lokacijah.

Vključeni razredi v projektu (skupaj 82 dijakov):

  • Lokacija SG: E3, GTT3, ET1, GT1, LT1
  • Lokacija Muta: PV3, OT3

Dijaki razredov E3, GTT3, LT1, ET1, GT1, PV3 in OT3 bodo lahko po dogovoru z mentorji odšli na malico v NamaNovo v Slovenj Gradcu.

 

Vključeni učitelji na osrednji prireditvi (tudi spremljevalci prisotnim dijakom):

  • Lokacija SG: Darja Sovinc, Simona Hudrap, Karmen Grudnik, Olga Jeznik, Mateja Gorišek, Verica Jaušovec, Nataša Uranc, Bernarda Klančnik, Suzana Planšak, Milan Strmčnik, Milena Škodnik, Renata Gradišnik, Damijana Meža, Nataša Osojnik, Vanja Banfro.

 

  • Lokacija Muta: Alenka Helbl, Marinka Dretnik, Karmen Ketiš, Andreja Preglav Verdinek, Peter

 

  • Spremljevalci dijakov (od 7.00):

GT1 – Bernarda Klančnik in Suzana Planšak  (učilnica kuharstva)

(od 8.00):

PV3  –   Peter Hergold, Andreja Preglav Vedinek

OT3   –  Karmen Ketiš

GTT3   –  Olga Jeznik

E3 in ET1 – Darja Sovinc in Simona Hudrap

LT1 – Milena Škodnik in Milan Strmčnik


Po zaključku projekta oz. prireditve dijaki skupaj z učitelji spremljevalci pospravijo svoje rekvizite. Razredom E3, GTT3, OT3 in PV3 se številči 6 ur ID (VSEBINA: Gozd – moja prihodnost in priložnost), razredom LT1, GT1 in ET1 pa se ure številčijo po urniku (VSEBINA: Gozd moja prihodnost in priložnost).

 

Koordinatorji prireditve in projekta                                                                      Pomočnik ravnatelja

Damijana Meža, prof.                                                                                           Roman Založnik, prof.

Nataša Osojnik, prof.