OBVESTILO –

Zaradi ozaveščanja dijakov o posledicah uživanja nedovoljenih drog in poživil bomo v torek, 29. 11. 2022, tako v Slovenj Gradcu kot na Muti izvedli pogovor z mladimi o drogah po naslednjem razporedu:

DATUMRAZREDNADZORNI UČITELJŠOLSKA URAPROSTOR
TOREK, 29. 11. 2022E1+GTT1
M1
GH1
T1
OL1+OL2

Simona Hudrap
Štefan Pirnat,
Hedvika Tajnik
Miha Šajbler, Aleksander Camlek
Boris Pajer
3. (8.40-9.25) 4. (9.30-10.00)V amfiteatru na novi šoli
TOREK, 29. 11. 2022PV1-PV4, OT1-OT4vsi učitelji, ki imajo pouk 5. in 6. šolsko uro5. (10.50-11.35) 6. (11.40-12.25)AVLA šole

Pogovor z mladimi bosta izvedla predstavnika rehabilitacijskega centra IZHOD TC.

VSEBINA PREDAVANJA IN DELAVNICE:

  1. Predstavitev govorcev in delovanja rehabilitacijskega centra IZHOD TC.
  2. Krajši osebni zgodbi govorcev.
  3. Video (26 min.) – danski film o posledicah drog (nazoren starejši film).
  4. Video animacija (5 min.) – posledica drog.
  5. Predstavitev substanc, ki povzročajo:
    1. fizično odvisnost & posledice
    2. psihično odvisnost & posledice
  6. Vprašanja/odgovori (15-20 min.) – možnost, da mladi vprašajo in se pogovarjajo.

Svetovalna služba                                                                          Pomočnik ravnatelja

Anita Voler                                                                         Roman Založnik