Za dijake tretjih letnikov programa gastronomija in turizem ter ekonomskih tehnikov SSI in PTI za program prvega letnika gastronomske in hotelske storitve, gastronomija, ekonomski in lesarski tehnik se bodo v okviru strokovnih predavanj izvajale različne delavnice in predstavitve. Vse ure se številčijo po urniku, razen za razred GTT3, kjer se številčita 2 uri ID.

Dijaki imajo na dan strokovnega predavanja najprej pouk, potem pa predavanje in po predavanju razredi nadaljujejo pouk po urniku, če ga še imajo.

Informacije o točnih terminih za ostale delavnice boste izvedeli, ko se bomo uskladili.

Udeležba je OBVEZNA za vse dijake!

RAZPORED PO RAZREDIH:

RAZRED DATUM URA TEMA PREDAVANJA UČILNICA SPREMLJEVALCI
GTT3 18. 11. 2016 od 12.00 do 13.25 TURISTIČNA KMETIJA KLANČNIK, g. Marko Kogelnik P01 Nataša Uranc (7., 8 .ura)
E3 18. 11. 2016 od 12.00 do 13.25 TURISTIČNA KMETIJA KLANČNIK, g. Marko Kogelnik P01

Alenka Rapuc (7. ura)

Roman Živič (8. ura)

ET1 18. 11. 2016 od 12.00 do 13.25 TURISTIČNA KMETIJA KLANČNIK, g. Marko Kogelnik P01 Tomaž Šoster (7., 8 .ura)
LT1 18. 11. 2016 od 12.00 do 13.25 TURISTIČNA KMETIJA KLANČNIK, g. Marko Kogelnik P01 Janez Harum (7., 8. ura)
GT1 18. 11. 2016 od 12.00 do 13.25 TURISTIČNA KMETIJA KLANČNIK, g. Marko Kogelnik P01 Barbara G. Vodopija (7, 8 ura)
GTT3, E3, ET1, LT1, GT1 25. 11. 2016 Od 12.00 do 12.45 PREDAVANJE O ZDRAVI PREHRANI, ga. Barbara G. Vodopija P01 Nataša Uranc, Alenka Rapuc, Janez Harum, Tomaž Šoster

 

Organizatorki :                                                                        Ravnatelj

Nataša Uranc, prof                                                                Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Sonja Ferk, prof

P.S. Na predavanje o kmetiji Klančnik (g. Kogelnik) ste vljudno vabljeni vsi profesorji, ki takrat nimate rednega pouka v ostalih oddelkih!