Pouk in priprave na poklicno maturo in zaključni izpit na lokaciji Slovenj Gradec bodo potekale od 18. 5. do 29. 5. 2020 od 8.00 do 11.25 po spodnjem razporedu. V ostalih razredih bo potekal pouk z dijaki, ki potrebujejo dodatno pomoč pri realizaciji ciljev izobraževanja ali jih ni mogoče oceniti na daljavo, ki zadolžitev niso opravili do roka, iz utemeljenih razlogov niso uspeli pridobiti ocene ali želijo popraviti oziroma izboljšati oceno.

 SPLOŠNA NAVODILA DIJAKOM IN UČITELJEM V RAZREDU

 • Dijaki pri vstopanju v šolo na lokaciji Slovenj Gradec koristijo tri vhode: glavni vhod v šolo, vhod v Višjo strokovno šolo in vhod v telovadnico;
 • pred vhodom šole dežurni učitelj pregleda izjavo, preden jo dijak odloži v za to pripravljeno škatlo, in skrbi za ustrezno razdaljo med dijaki, ki vstopajo;
 • dijaki v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra;
 • dijaki hodijo po šoli samo po označenih koridorjih pred vstopom v razred;
 • dijaki lahko sedijo v prostoru oz. v učilnici, kjer se bo izvajal pouk, samo na označenih mestih;
 • učitelji v razredu pred začetkom pouka opozorijo dijake, da izklopijo svoje telefone;
 • učitelj na začetku pouka seznani dijake s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask;
 • priporočamo, da računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelj;
 • med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic;
 • odmori med urami se bodo izvajali po dogovoru med učiteljem in dijaki;
 • glavni odmor oz. malica se naj izvede po 2. šolski uri v trajanju 15 minut oz. lahko tudi po dogovoru med učiteljem in dijaki;
 • dijaki prinesejo s seboj svojo malico in pijačo;
 • učitelj lahko dovoli dijakom na stranišče samo posamično;
 • stranišča dijaki lahko koristijo samo v nadstropju šole, kjer poteka pouk;
 • pred hranjenjem naj si dijaki svojo mizo obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo, pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo;
 • v primeru, da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, si je potrebno nadeti masko;
 • svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo;
 • ker se bo šolske prostore veliko zračilo, priporočamo eventualna dodatna oblačila;
 • po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metra medosebne razdalje;
 • zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno;
 • šolske ure se v tem času številčijo po urniku.

 

 

Čas našega druženja na obeh lokacijah:

 

 

URA ČAS
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
MALICA 9.35 – 9.50
3. 9.50 – 10.35
4. 10.40 – 11.25

 

PONEDELJEK, 18. 5. in 25. 5. 2020

E4 + GTT4 + GT2 + ET2 + LT2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Nataša URANC ANGLEŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
2. Nataša URANC ANGLEŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
3. Nataša URANC ANGLEŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
4. Nataša URANC ANGLEŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli

 

E4 + ET2 + LT2  

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Renata GRADIŠNIK MATEMATIKA 19
2. Renata GRADIŠNIK MATEMATIKA 19
3. Renata GRADIŠNIK MATEMATIKA 19
4. Renata GRADIŠNIK MATEMATIKA 19

 

GTT4, SAMO PRIPRAVE NA MATURO – 25. 5. 2020

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Janja ŽIGART NEMŠČINA 40
2. Janja ŽIGART NEMŠČINA 40

 

M3 + T3

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA TELOVADNICA
2. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA TELOVADNICA
3. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA TELOVADNICA
4. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA TELOVADNICA

 

TOREK, 19. 5. in 26. 5. 2020

E4 + GTT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Verica JAUŠOVEC SLOVENŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
2. Verica JAUŠOVEC SLOVENŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
3. Verica JAUŠOVEC SLOVENŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli
4. Verica JAUŠOVEC SLOVENŠČINA P01 Na Višji strokovni šoli

LT2 + GT2+ ET2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA AVLA
2. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA AVLA
3. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA AVLA
4. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA AVLA

M3

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Štefan PIRNAT IZDELEK IN ZAGOVOR 36
2. Štefan PIRNAT IZDELEK IN ZAGOVOR 36
3. Štefan PIRNAT IZDELEK IN ZAGOVOR 36
4. Štefan PIRNAT IZDELEK IN ZAGOVOR 36

M3

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 40
2. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 40
3. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 40
4. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 40

 GH3, SAMO POUK ZARADI  IZVEDBE DODATNIH UR ZA DIJAKE Z UČNIM PRIMANJKLJAJEM

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Janez HARUM MATEMATIKA 37
2. Janez HARUM MATEMATIKA 37

 

SREDA, 20. 5. in 27. 5. 2020

 GTT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Mateja GORIŠEK GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM 40
2. Mateja GORIŠEK GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM 40
3. Mateja GORIŠEK GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM 40
4. Mateja GORIŠEK GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM 40

 E4 + ET2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Karmen GRUDNIK GOSPODARSTVO  18
2. Karmen GRUDNIK GOSPODARSTVO  18
3. Karmen GRUDNIK GOSPODARSTVO  18
4. Karmen GRUDNIK GOSPODARSTVO  18

GT2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Bernarda KLANČNIK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 43
2. Bernarda KLANČNIK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 43
3. Bernarda KLANČNIK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 43
4. Bernarda KLANČNIK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 43

 LT2, SAMO POUK, 20. 5. 2020

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Škodnik MILENA PRO 22
2. Škodnik MILENA PRO 22
3. Stanko ROBNIK PRT 22 Lahko tudi samo priprave na maturo
4. Stanko ROBNIK PRT 22 Lahko tudi samo priprave na maturo

 LT2, SAMO PRIPRAVE NA MATURO, 27. 5. 2020

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Irenja BEVCL LESARSTVO 36
2. Irenja BEVCL LESARSTVO 36
3. Stanko ROBNIK LESARSTVO 36
4. Stanko ROBNIK LESARSTVO 36

GH3

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA 37
2. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA 37
3. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA 37
4. Nataša OSOJNIK SLOVENŠČINA 37

 

 

ČETRTEK, 21.5. in 28. 5. 2020

E4 + ET2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Darja SOVINC GOSPODARSTVO  18
2. Darja SOVINC GOSPODARSTVO  18
3. Dora NAJRAJTER GOSPODARSTVO  18
4. Dora NAJRAJTER GOSPODARSTVO  18

 GT2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Vesna ROBNIK GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE/NKD-TUR 43
2. Vesna ROBNIK GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE/NKD-TUR 43
3. Matjaž ŠTRASER GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE/OEP 43  Samo priprave na maturo, 28. 5. 2020
4. Matjaž ŠTRASER GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE/OEP 43 Samo priprave na maturo, 28. 5. 2020

LT2, SAMO POUK, 21. 5. 2020

Ura Učitelj Predmet Prostor Komentar
1. Škodnik MILENA PRO 22
2. Škodnik MILENA PRO 22

 

GH3

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Suzana PLANŠAK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 37
2. Suzana PLANŠAK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 37
3. Suzana PLANŠAK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 37
4. Suzana PLANŠAK IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 37

OL2

Ura Učitelj Predmet na zaključnem izpitu Prostor Komentar
1. Boris PAJER IZDELEK IN ZAGOVOR 36
2. Boris PAJER IZDELEK IN ZAGOVOR 36
3. Boris PAJER IZDELEK IN ZAGOVOR 36
4. Boris PAJER IZDELEK IN ZAGOVOR 36

 

PETEK, 22. 5. in 29. 5. 2020

LT2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 36
2. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 36
3. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 36
4. Andrej OTTO IZDELEK IN ZAGOVOR 36

LT2

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Milan STRMČNIK IZDELEK IN ZAGOVOR 37
2. Milan STRMČNIK IZDELEK IN ZAGOVOR 37
3. Milan STRMČNIK IZDELEK IN ZAGOVOR 37
4. Milan STRMČNIK IZDELEK IN ZAGOVOR 37

 

 

 

Muta, 14. 5. 2020

 

OBVESTILO

POUK IN PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO NA LOKACIJI MUTA od 18. 5. do 29. 5. 2020

Pouk in priprave na poklicno maturo na lokaciji Muta bodo potekale od 18. 5. do 29. 5. 2020 od 8.00 do 11.25 po spodnjem razporedu. V ostalih razredih bo potekal pouk z dijaki, ki potrebujejo dodatno pomoč pri realizaciji ciljev izobraževanja ali jih ni mogoče oceniti na daljavo, ki zadolžitev niso opravili do roka, iz utemeljenih razlogov niso uspeli pridobiti ocene ali želijo popraviti oziroma izboljšati oceno.

 

SPLOŠNA NAVODILA DIJAKOM IN UČITELJEM V RAZREDU

 

 • Dijaki pri vstopanju v šolo na lokaciji Muta koristijo samo glavni vhod v šolo z zadnje strani;
 • pred vhodom šole dežurni učitelj pregleda izjavo, preden jo dijak odloži v za to pripravljeno škatlo, in skrbi za ustrezno razdaljo med dijaki, ki vstopajo;
 • dijaki v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra;
 • dijaki hodijo po šoli samo po označenih koridorjih pred vstopom v razred;
 • dijaki lahko sedijo v prostoru oz. v učilnici, kjer se bo izvajal pouk, samo na označenih mestih;
 • učitelji v razredu pred začetkom pouka opozorijo dijake, da izklopijo svoje telefone;
 • učitelj na začetku pouka seznani dijake s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask;
 • priporočamo, da računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelj;
 • med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic;
 • odmori med urami se bodo izvajali po dogovoru med učiteljem in dijaki;
 • glavni odmor oz. malica se naj izvede po 2. šolski uri v trajanju 15 minut oz. lahko tudi po dogovoru med učiteljem in dijaki;
 • dijaki prinesejo s seboj svojo malico in pijačo;
 • učitelj lahko dovoli dijakom na stranišče samo posamično;
 • stranišča dijaki lahko koristijo samo v nadstropju šole, kjer poteka pouk;
 • pred hranjenjem naj si dijaki svojo mizo obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo, pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo;
 • v primeru, da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, si je potrebno nadeti masko;
 • svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo;
 • ker se bo šolske prostore veliko zračilo, priporočamo eventualna dodatna oblačila;
 • po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 metra medosebne razdalje;
 • zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno;
 • šolske ure se v tem času številčijo po urniku.


Čas našega druženja na obeh lokacijah:

URA ČAS
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
MALICA 9.35 – 9.50
3. 9.50 – 10.35
4. 10.40 – 11.25

 

PONEDELJEK, 18. 5. in 25. 5. 2020

 PV4 + PVPT

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Nataša ŠPEGELJ ANGLEŠČINA DRUŽBOSLOVNA
2. Nataša ŠPEGELJ ANGLEŠČINA DRUŽBOSLOVNA
3. Nataša ŠPEGELJ ANGLEŠČINA DRUŽBOSLOVNA
4. Nataša ŠPEGELJ ANGLEŠČINA DRUŽBOSLOVNA

OT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Tomaž ŠOSTER ANGLEŠČINA TUJ JEZIK 1
2. Tomaž ŠOSTER ANGLEŠČINA TUJ JEZIK 1
3. Tomaž ŠOSTER ANGLEŠČINA TUJ JEZIK 1

PV4 + OT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Andreja PREGLAV VERDINEK MATEMATIKA AVLA
2. Andreja PREGLAV VERDINEK MATEMATIKA AVLA
3. Andreja PREGLAV VERDINEK MATEMATIKA AVLA
4. Andreja PREGLAV VERDINEK MATEMATIKA AVLA

 

 TOREK, 19. 5. in 26. 5. 2020

 PV4 (1.skupina se oblikuje predhodno, po dogovoru z učiteljem)

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
2. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
3. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
4. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO

PV4 (2.skupina se oblikuje predhodno, po dogovoru z učiteljem)

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
2. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
3. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
4. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU

OT4 + PVPT

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Andreja BREZNIK SLOVENŠČINA TUJ JEZIK 1
2. Andreja BREZNIK SLOVENŠČINA TUJ JEZIK 1
3. Andreja BREZNIK SLOVENŠČINA TUJ JEZIK 1
4. Andreja BREZNIK SLOVENŠČINA TUJ JEZIK 1

 

SREDO, 20. 5. in 27. 5. 2020

PV4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK AVLA
2. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK AVLA
3. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK AVLA
4. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK AVLA

OT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Jana STERŽE OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1
2. Jana STERŽE OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1
3. Jana STERŽE OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1
4. Jana STERŽE OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1

 

 ČETRTEK, 21. 5. in 28. 5. 2020

OT4

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Karmen KETIŠ OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1
2. Karmen KETIŠ OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1
3. Damijana MEŽA OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1 Samo priprave na maturo, 28. 5. 2020
4. Damijana MEŽA OKOLJEVARSTVO TUJ JEZIK 1 Samo priprave na maturo, 28. 5. 2020

PV4 (1.skupina se oblikuje predhodno, po dogovoru z učiteljem)

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
2. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
3. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU
4. Helena MERKAČ VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK DRU

 PV4 (2. skupina se oblikuje predhodno, po dogovoru z učiteljem)

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
2. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
3. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO
4. Alenka HELBL SLOVENŠČINA SLO

 

PETEK, 22. 5. in 29. 5. 2020

PVPT

Ura Učitelj Maturitetni predmet Prostor Komentar
1. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK GLASBENA
2. Alenka RAPUC VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK GLASBENA
3. Anita URNAUT VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK GLASBENA
4. Anita URNAUT VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK GLASBENA

 

 

Pomočnik ravnatelja

Roman Založnik