OBVESTILO o pouku na lokaciji Slovenj Gradec – INFORMATIVNI DAN

V petek, 9. 2. 2018, bo pouk na lokaciji Slovenj Gradec zaradi informativnega dneva potekal delno spremenjeno, in sicer:

 • do 9. 30 poteka pouk po urniku (3. šolska ura ta dan traja do 9. 30 in ne do 9. 25!);
 • malica: 9.30–10.15;
 • ob 10.20 zbor pred Kulturnim domom Slovenj Gradec, kjer se dijaki javijo učitelju spremljevalcu (priloga);
 • sledi ogled filmske predstave Čudo;
 • po predstavi ni pouka.

Strošek bo poravnan iz šolskega sklada.

Spremljevalci naj poskrbijo za natančne sezname prisotnih dijakov in jih oddajo organizatorici KD Alenki Helbl (e-naslov ali tiskana oblika) zaradi plačila in podatkov za šolski sklad. Dijaki naj torej brez vaše vednosti ne vstopijo v dvorano.

Tudi ogled filmske predstave je kulturna prireditev in tudi tovrstne prireditve zahtevajo primerno vedenje, zato ne bo odveč nekaj napotkov:

 • pred predstavo izključimo mobilne telefone,
 • med predstavo ne govorimo, ne jemo in ne pijemo,
 • med predstavo ne zapuščamo dvorane in ne hodimo na WC,
 • razredniki in spremljevalci sedijo med dijaki.

V sredo, 7. 2. 2018, bodo spremljevalcem razdeljeni seznami dijakov po razredih (dijaki, ki sodelujejo na informativnem dnevu bodo označeni, ti so namreč opravičeni).

Razredniki naj dijake opozorijo, da je ogled filma del obveznih izbirnih vsebin in bodo te ure nadomestili v drugem terminu popoldne.

Želimo Vam prijeten dan in uživajte pri ogledu odličnega filma.

Organizatorica kulturnih dejavnosti                                                                                       Pomočnik ravnatelja

Alenka Helbl, prof.                                                                                                                 Roman Založnik, prof.

Prilogi:

 • seznam učiteljev spremljevalcev
 • nekaj o filmu

SEZNAM RAZREDOV IN UČITELJEV SPREMLJEVALCEV

RAZRED SPREMLJEVALCI ŠTEVILČENJE UR
OL1, OL2 (14) Boštjan Repas, Boris Pajer ID – filmska predstava (3 ure)
M1 (15) Alenka Recko, Andrej Otto ID – filmska predstava (4 ure)
M3 (13) Nataša Uranc, Štefan Pirnat Ure se številčijo po urniku
 GT1 (5) Alenka Rapuc, Janez Harum ID – filmska predstava (3 ure)
LT1 (8) Alenka Rapuc, Janez Harum ID – filmska predstava (3 ure)
ET1 (6) Alenka Rapuc, Janez Harum Ure se številčijo po urniku
GTT1 (20) Nevenka Žlebnik, Mateja Gorišek ID – filmska predstava (4 ure)
E1 (19) Renata Gradišnik, Dora Najrajter ID – filmska predstava (4 ure)
E2+ GTT2 (25) Verica Jaušovec, Vesna Robnik ID – filmska predstava (4 ure)
E3 (16) Alenka Helbl, Karmen Grudnik ID – filmska predstava (4 ure)
T1 (15) Natalija Černjak, Erika Ošlak ID – filmska predstava (4 ure)
T3 (12) Janez Globovnik, Janko Uršnik Ure se številčijo po urniku
GH1 (14) Roman Živič, Barbara Gašperšič Vodopija ID – filmska predstava (3 ure)
GH3 – sodelujejo na informativnem dnevu Suzana Planšak, Bernarda Klančnik, Dragomira Šavc Ure se številčijo po urniku

 

DODATNO OBVESTILO o pouku na lokaciji Slovenj Gradec – INFORMATIVNI DAN

Ker bo v petek,  9. 2. 2018, na šoli potekal informativni dan, bosta malica in pouk 3. šolsko uro za E1, E2, GTT1, GTT2 in LT1 nekoliko spremenjena (glej tabelo):

Ura Razred Učitelj Predmet Prostor Komentar
3. E1 Nevenka Žlebnik INFORMATIKA Uč. 42 3. ura malica odpade
3. GTT1 Renata Gradišnik MATEMATIKA Uč. 16 3. ura malica odpade
3. E2 + GTT2 Verica Jaušovec SLOVENŠČINA Uč. 18 3. ura malica odpade
3. LT1 Boštjan Repas ŠPORTNA VZGOJA Uč. telov. 3. ura malica odpade

 

Muta, 07. 2. 2018

OBVESTILO o pouku na lokaciji Muta – INFORMATIVNI DAN

Ker bo v petek,  9. 2. 2018, na šoli potekal informativni dan, bo pouk nekoliko spremenjen:

 • Tretja šolska ura se podaljša do 9.40;
 • Sledi malica do 10.10, pouk pa se nadaljuje ob 10.15.
 • Dijaki, ki sodelujejo v delavnicah in so naročeni na malico, se morajo zglasiti v jedilnici najkasneje do 10.10.

Pomočnik ravnatelja

Roman Založnik, prof.