V ponedeljek, 29. 05. 2017, bo zaradi opravljanja pisnega izpita iz slovenščine na poklicni maturi prilagojen pouk (popoldan).

Pouk na lokaciji Slovenj Gradec:

Pouk v dopoldanskem času po urniku imajo samo OL1, GH2 in M2, ker se prvi del pouka izvaja v kuhinji in lesarski delavnici.

 URNIK ZA E2, POUK V UČILNICI 15

URA PREDMET/MODUL UČITELJ OPOMBE
OD 10.15 NAPREJ MALICA
1. 11.10 – 11.55 SLOVENŠČINA KATJA KOTNIK  SLO, A. Helbl pripravi gradivo
2. 12.00 – 12.45 NEMŠČINA IRENA LAJMIŠ
3. 12.50 – 13.35 ANGLEŠČINA NATAŠA URANC
4. 13.40 – 14.25 ZGODOVINA BOGOMIR LIKAR
5. 14.30 – 15.15 BIOLOGIJA SIMONA HUDRAP
6. 15.20 – 15.55 OKOLJEVARSTVENA VZGOJA MARJA ZALOŽNIK Dijaki in učitelj že nadomestili uro

 

URNIK ZA E3, POUK V UČILNICI 22

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
10.15 – 11.05 MALICA
1. 11.10 – 11.55 PPD-MAN DARJA SOVINC
2. 12.00 – 12.45 PPD-MAN DARJA SOVINC
3. 12.50 – 13.35 PPD-MAN /PPR-IKT DARJA SOVINC/NEVENKA ŽLEBNIK
4. 13.40 – 14.25 PPD-MAN /PPR-IKT DARJA SOVINC/NEVENKA ŽLEBNIK
5. 14.30 – 15.15 PPD-MAN /PPR-IKT DARJA SOVINC/NEVENKA ŽLEBNIK
6. 15.20 – 15.55 PPD-MAN /PPR-IKT DARJA SOVINC/NEVENKA ŽLEBNIK
7. 16.00 – 16.45 PPD-MAN DARJA SOVINC
8. 16.50 – 17.35 PPD-MAN DARJA SOVINC
9. 17.40 – 18.25

 

URNIK ZA GTT3, POUK V UČILNICI 16

URA PREDMET/MODUL UČITELJ  OPOMBE
10.15 – 11.05 MALICA
1. 11.10 – 11.55 HOTELSKO RECEPTORSKA DELA OLGA JEZNIK
2. 12.00 – 12.45 HOTELSKO RECEPTORSKA DELA OLGA JEZNIK
3. 12.50 – 13.35 NKD/PREHRANA BARBARA GAŠPERŠIČ VODOPIJA
4. 13.40 – 14.25 HOTELSKO RECEPTORSKA DELA MATEJA GORIŠEK
5. 14.30 – 15.15 SLOVENŠČINA KATJA KOTNIK SLO, V. Jaušovec pripravi gradivo
6. 15.20 – 15.55 NEMŠČINA JANJA ŽIGART
7. 16.00 – 16.45 ŠPORTNA VZGOJA ODPADE
8. 16.50 – 17.35 ŠPORTNA VZGOJA ODPADE


URNIK ZA GH2, POUK V UČILNICI 18 (ZDV in MAT), V UČILNICI KUHARSTVA (KUH)

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
1. 7.00 – 7.45 KUHARSTVO BERNARDA KLANČNIK/SUZANA PLANŠAK
2. 7.50 – 8.35 KUHARSTVO BERNARDA KLANČNIK/SUZANA PLANŠAK
3. 8.40 – 9.25 KUHARSTVO BERNARDA KLANČNIK/SUZANA PLANŠAK
4. 9.30 – 10.15 KUHARSTVO BERNARDA KLANČNIK/SUZANA PLANŠAK
5. 10.15 – 11.05 MALICA
6. 11.10 – 11.55 ZDRAVSTVENA VZGOJA JASNA KOLAR
7. 12.00 – 12.45 ZDRAVSTVENA VZGOJA JASNA KOLAR
8. 12.50 – 13.35 MATEMATIKA KATJA KOTNIK

 

URNIK ZA M2, POUK V LESARSKI DELAVNICI (OLP), V UČILNICI 21 (DRU)

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
1. 7.00 – 7.45 OLP MILAN STRMČNIK (NADZOR)
2. 7.50 – 8.35 OLP MILAN STRMČNIK (NADZOR)
3. 8.40 – 9.25 OLP MILAN STRMČNIK (NADZOR)
4. 9.30 – 10.15 MALICA
5. 10.20 – 11.05 OLP MILAN STRMČNIK (NADZOR)
6. 11.10 – 11.55 OLP MILAN STRMČNIK (NADZOR)
7. 12.00 – 12.45 DRUŽBOSLOVJE BOGOMIR LIKAR
8. 12.50 – 13.35 DRUŽBOSLOVJE BOGOMIR LIKAR

 

URNIK ZA T2, POUK V UČILNICI 24

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
10.15 – 11.05 MALICA
1. 11.10 – 11.55 NEMŠČINA IRENA LAJMIŠ
2. 12.00 – 12.45 DRUŽBOSLOVJE BOGOMIR LIKAR
3. 12.50 – 13.35 DRUŽBOSLOVJE BOGOMIR LIKAR
4. 13.40 – 14.25 M3-PRODAJA BLAGA MATJAŽ ŠTRASER
5. 14.30 – 15.15 M3-PRODAJA BLAGA MATJAŽ ŠTRASER

 

URNIK ZA OL1, POUK V LESARSKI DELAVNICI

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
1. 7.00 – 7.45 PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
2. 7.50 – 8.35 PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
3. 8.40 – 9.25 PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
4. 9.30 – 10.15 PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
5. 10.20 – 11.05 PRAKTIČNI POUK MILAN STRMČNIK
6. 11.10 – 11.55 MALICA

 

Pouk na lokaciji Muta:

Pouk bo potekal v zgornjih prostorih šole, razen pouka športne vzgoje, ki se bo izvajal v okolici šole.

URNIK ZA PV2

URA PREDMET/MODUL UČITELJ UČILNICA
1. 11.10 – 11.55 ŠPORTNA VZGOJA ALENKA RECKO, ŠVM NA ŠOLI okolica šole
2. 12.00 – 12.45 ŠPORTNA VZGOJA ALENKA RECKO, ŠVM NA ŠOLI okolica šole
3. 12.50 – 13.35 SLOVENŠČINA ANICA OVNIČ SLO
13.35 – 14.05 MALICA
4. 14.10 – 14.55 SLOVENŠČINA ANICA OVNIČ SLO
5. 15.00 – 15.45 USI/LIKOVNA UMETNOST PETER HERGOLD PIN1
6. 15.50 – 16.35 LIKOVNA VZGOJA PETER HERGOLD PIN1
7. 16.40 – 17.25 ANGLEŠČINA TOMAŽ ŠOSTER TUJ1
8. 17.30 – 18.15 ANGLEŠČINA TOMAŽ ŠOSTER TUJ1

 

URNIK ZA PV3

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
1. 11.10 – 11.55 DRAMATIZACIJA ANICA OVNIČ SLO
2. 12.00 – 12.45 DRAMATIZACIJA ANICA OVNIČ SLO
3. 12.50 – 13.35 M6-IGRE HELENA MERKAČ NAR
13.35 – 14.05 MALICA
4. 14.10 – 14.55 MATEMATIKA ANDREJA PREGLAV VERDINEK MAT
5. 15.00 – 15.45 SLOVENŠČINA ANICA OVNIČ SLO
6. 15.50 – 16.35 SLOVENŠČINA ANICA OVNIČ SLO
7. 16.40 – 17.25 M6 – IGRE HELENA MERKAČ SLO
8. 17.30 – 18.15 M6 – IGRE HELENA MERKAČ SLO

 

URNIK ZA OT3

URA PREDMET/MODUL UČITELJ
1. 11.10 – 11.55 ODP KARMEN KETIŠ PIN2
2. 12.00 – 12.45 ODP KARMEN KETIŠ PIN2
3. 12.50 – 13.35 ODP KARMEN KETIŠ PIN2
13.35 – 14.05 MALICA
4. 14.10 – 14.55 ANGLEŠČINA TOMAŽ ŠOSTER TUJ1
5. 15.00 – 15.45 ANGLEŠČINA TOMAŽ ŠOSTER TUJ1
6. 15.50 – 16.35 ETO JANA STERŽE PIN2
7. 16.40 – 17.25 ETO JANA STERŽE PIN2

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.