RAZPORED POPRAVNIH, DOPOLNILNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC, V ČASU OD 30. 6. 2021 DO 7. 7. 2021

SREDA, 30. 6. 2021

1. PREDMET: POSLOVANJE PODJETIJ (E3), SODOBNO GOSPODARSTVO (E2), POSLOVNI BONTON (T1)

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.30 v uč. 15

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 15

Komisija:

Karmen Grudnik, predsednica

Darja Sovinc, izpraševalka

2. PREDMET/MODUL: OSNOVE V GOSTINSTVU (OSG/PREHRANA/STREŽBA)

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici STREŽBE, na Gosposvetski 4

Komisija:

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Dragomira Šavc, izpraševalka/predsednica

3. PREDMET: PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA (ET2)

IZDELEK OZ. STORITEV OZ. USTNI DEL – ob 9.30 v uč. 25

Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik

Nevenka Žlebnik, izpraševalka

4. PREDMET/MODUL: OSNOVE LESARSTVA (M1), GOSPODARJENJE IN STROKOVNO RAČUNSTVO (M2), EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV (LT2)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.15 v učilnici 19

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Milena Škodnik, izpraševalka

ČETRTEK, 1. 7. 2021

1. PREDMET: EKONOMIKA POSLOVANJA (E2), SODOBNO GOSPODARSTVO (E3)

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.30 v uč. 15

Nadzorni učiteljici: Darja Sovinc in Olga Jeznik

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 15

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica, izpraševalka

Darja Sovinc, izpraševalka, predsednica

2. PREDMET/MODUL: PONUDBA JEDI IN PIJAČ(PJP/PREHRANA, PJP/GOP)

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici 18

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

3. PREDMET/MODUL: NEMŠČINA (GTT3)

PISNI DEL – Ob 9.00 v učilnici 24

Nadzorna učiteljica: Janja Žigart

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici 24

Komisija:

Nataša Knez, predsednica

Janja Žigart, izpraševalka

PETEK, 2. 7. 2020

1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA (SLO)

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorni učiteljici: Verica Jaušovec in Nataša Osojnik

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

PONEDELJEK, 5. 7. 2021

1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA (MAT)

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorni učiteljici: Renata Gradišnik in Stina Vošner

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Stina Vošner, predsednica/izpraševalka

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

TOREK, 6. 7. 2021

1. PREDMET: KEMIJA (GT1)

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici 21

Komisija:

Jakob Marzel, predsednik

Simona Hudrap, izpraševalka namesto Damijane Meže

2. PREDMET/MODUL: ITALIJANŠČINA (GTT2, GTT3)

PISNI DEL – ob 8.15 v uč. 18

Nadzorni učitelj: Janko Uršnik

USTNI DEL – ob 9.45 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Špegelj, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

3. PREDMET: PRODAJA BLAGA (T2)

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici 24

Komisija:

Janez Globovnik, predsednik

Alenka Rapuc, izpraševalka

SREDA, 7. 7. 2021

1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA (ANG)

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici 18

Nadzorna učitelja: Roman Živič in Aleksandra Pečnik

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Roman Živič, izpraševalec, predsednik

Aleksandra Pečnik, izpraševalka, predsednica

2. PREDMET/MODUL: OSNOVE STAVBNEGA POHIŠTVA (M2), PRIMARNA OBDELAVA LESA (M1)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.00 v učilnici 15

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Milena Škodnik, izpraševalka

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik