RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC,

V ČASU OD 30. 06. 2017 do 11. 07. 2017

PETEK, 30. 6. 2017
 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

 PISNI DEL – ob 7.30 v učilnici 43

 Nadzorni učitelji: Renata Gradišnik, Katja Kotnik, Aleksander Camlek

 USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 43

 Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik/izpraševalec

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

Katja Kotnik, članica/izpraševalka

 1. PREDMET/MODUL: ITALIJANŠČINA

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorni učitelj: Janko Uršnik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 16

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

Dragomira Šavc, članica

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE

USTNI  IZPIT: ob 8.00 v učilnici 18

Komisija:

Simona Hudrap predsednica

Damijana Meža, izpraševalka

Darja Sovinc, članica

 1. PREDMET/MODUL: ŠPORTNA VZGOJA

IZVEDBA ŠPORTNE DEJAVNOSTI – Dijakinja se oglasi učiteljici Marinki Dretnik, ob 8.00 v telovadnici.

Komisija:

Alenka Recko, predsednica

Marinka Dretnik, izpraševalka

Vesna Robnik, članica

 1. PREDMET/MODUL: CNC TEHNOLOGIJA, ŽAGARSTVO IN SUŠENJE (ŽIS), OBDELAVA LESA (OLE)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorni učitelj: Stanislav Robnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik/izpraševalec

Štefan Pirnat, izpraševalec/predsednik

Boris Pajer, član/izpraševalec

 1. PREDMET/MODUL: GOSPODARJENJE IN STROKOVNO RAČUNSTVO (GSR), PRIMARNA OBDELAVA LESA (POL), OSNOVE STAVBNEGA POHIŠTVA (OSP), EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV (EPR), STROJNA OBDELAVA LESA (STO)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.30 v učilnici 15

 Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Milena Škodnik, izpraševalka

Milan Strmčnik, član/izpraševalec

 1. PREDMET/MODUL: PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA (POZ), EKONOMIKA IN GOSPODARJENJE (EGO), SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV (STP), PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP – Gostinsko poslovanje (GOP), PJP – Pisna poslovna komunikacija (POK),

Dijaki morajo najkasneje 3 dni pred popravnim izpitom oddati dokumentacijo (STP) v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik in učitelja Matjaža Štraserja.

PISNI DEL (GTT3 – POZ)  – Ob 8.00 v učilnici 40

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

 USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 27

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Olga Jeznik, izpraševalka/predsednica

Matjaž Štraser, član/izpraševalec

 

PONEDELJEK, 3. 7. 2017
 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 16

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

 1. PREDMET/MODUL: NEMŠČINA, GOSPODARASKI TUJ JEZIK II (NEMŠČINA), STROKOVNA NEMŠČINA

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorni učiteljici: Irena Lajmiš, Janja Žigart

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Janja Žigart, predsednica/izpraševalka

Irena Lajmiš, izpraševalka/predsednica

Danica Pušnik, članica

 1. PREDMET/MODUL: PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP/SŽB)

USTNI DEL, IZDELEK OZ. STORITEV – ob 8.00 v učilnici STŽ1

Komisija:

Suzana Planšak, predsednica

Dragomira Šavc, izpraševalka

Karmen Grudnik, članica

TOREK, 4. 7. 2017
 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA, PRODAJNO SPORAZUMEVANJE

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorne učiteljice: Verica Jaušovec, Nataša Osojnik in Alenka Helbl

USTNI DEL – ob 11.15 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Alenka Helbl, članica/izpraševalka

Natalija Černjak, članica/izpraševalka

 1. PREDMET/MODUL: UPORABNA MATEMATIKA, FIZIKA

PISNI DEL – ob 8.00  v učilnici 15

Nadzorna učitelja: Janez Harum

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 15

Komisija:

Renata Gradišnik, predsednica/izpraševalka

Janez Harum, izpraševalec/predsednik

Ernest Kocuvan, član

 

SREDA, 5. 7. 2017

 

 1. PREDMET/MODUL: OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI), OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/TURIZEM/PREHRANA), TURISTIČNO DESTINACIJSKI MENEDŽEMENT (TDM), M3 – PRODAJA BLAGA (Prodajni procesi), OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO (ODA/Prehrana) POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA – Poslovno računstvo

PISNI DEL  Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 19

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Matjaž Štraser, izpraševalec/predsednik

Barbara Gašperšič Vodopija, članica/izpraševalka

Darja Sovinc, članica/izpraševalka

Za modul ODA/Prehrana morajo kandidati najmanj tri dni pred dnevom izpita oddati seminarsko nalogo.

ČETRTEK, 6. 7. 2017
 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE LESARSTVA (LES), PROJEKTIRANJE (PRO), OBDELAVA LESNIH PLOŠČ (OLP)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 15

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Milena Škodnik, izpraševalka

Milan Strmčnik, član/izpraševalec

Boris Pajer, član/izpraševalec

 1. PREDMET/MODUL: PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA (IZD)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 8.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik/izpraševalec

Milan Strmčnik, izpraševalec/predsednik

Štefan Pirnat, član

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.

 

       

 

 

Dostopnost