RAZPORED POPRAVNIH, DOPOLNILNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC,

V ČASU OD 16. 8. 2019 do 31. 8. 2019

 

 

PETEK, 16. 8. 2019

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

 

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 40

 

Nadzorni učiteljici: Verica Jaušovec in Nataša Osojnik

 

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 40

 

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Andrej Klobčar, član

 

 

 1. PREDMET: M2 – POSLOVANJE PODJETIJ (PPD/TRŽ, E2), M5 – FINANČNO POSLOVANJE PODJETIJ (E3), M7 – KOMERCIALNO POSLOVANJE (KOP – NIP, E4), M5 – KOMERCIALNO POSLOVANJE (KOP-TK, 1. letnik ET (PTI program) in KOP-NIP, 2. letnik (PTI program))

 

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v učilnica 42

 

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 42

 

Komisija:

Janez Globovnik, predsednik

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Silva Ledinek, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE V GOSTINSTVU (OSG/PREHRANA, OSG/GOP), PONUDBA JEDI IN PIJAČ(PJP/PREHRANA, PJP/STREŽBA, PJP/GOP), OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ (OTI), PRIPRAVA DIETNIH JEDI (PDJ)

 

 

 

PISNI IN USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 43

 

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Matjaž Štraser, izpraševalec/član

 

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNI POUK 2 (PPP2, OL1), PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA (IZD, OL2)

 

 

USTNI DEL, IZDELEK – ob 9.00 v LESARSKI DELAVNICI

 

Komisija:

Milan Strmčnik predsednik, izpraševalec

Boris Pajer, izpraševalec, predsednik

Stanislav Robnik, član

 

 

PONEDELJEK, 19. 8. 2019

 

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA, UPORABNA MATEMATIKA

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 40

 

Nadzorni učitelji: Renata Gradišnik, Janez Harum in Sonja Ferk

 

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 40

 

Komisija:

Sonja Ferk, predsednica/izpraševalka

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

Janez Harum, član/izpraševalec

 

 1. PREDMET/MODUL: STROKOVNA NEMŠČINA

 

PISNI DEL – ob 8.30 v učilnici 43

 

Nadzorni učiteljici: Tomana Es Podpečan in Erika Ošlak

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 43

 

Komisija:

Jelka Samec Sekereš, predsednica, izpraševalka

Tomana Es Podpečan, izpraševalka, predsednica

Erika Ošlak, članica, izpraševalka

 

 1. PREDMET: M4 – SODOBNO GOSPODARSTVO (E2), PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA (ET1 – PTI program)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v uč. 42

 

Nadzorni učiteljici: Darja Sovinc in Nevenka Žlebnik

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 42

 

Komisija:

Darja Sovinc, predsednica/izpraševalka

Nevenka Žlebnik, predsednica/izpraševalka

Vanja Banfro, članica

 

 1. PREDMET: M6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO (MKNJ), TEMELJI GOSPODARSTVA (TGS/POVP, T3)

 

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v uč. 39

 

Nadzorni učiteljici: Dora Najrajter in Olga Jeznik

 

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 39

 

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica/izpraševalka

Dora Najrajter, izpraševalka/predsednica

Janja Žigart, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD, trgovina, ekonomija, gostinstvo, turizem)

 

Dijaki prinesejo ob 8.00 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Martini Razdevšek v učilnici 37.

 

 

 

 

 

 

TOREK, 20. 8. 2019

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

 

 

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 40

 

Nadzorni učitelj: Roman Živič

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 40

 

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

 

 1. PREDMET: INFORMATIKA (ET1 – PTI program)

 

IZDELEK OZ. STORITEV – PISNI DEL – ob 8.00 v uč. 42

 

Nadzorna učiteljica: Nevenka Žlebnik

 

USTNI DEL – ob 8.30 v učilnici 42

 

Komisija:

Karmen Grudnik, predsednica

Nevenka Žlebnik, izpraševalka

Matjaž Štraser, član

 

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE LESARSTVA (LES), PROJEKTIRANJE (PRO), STROJNA OBDELAVA LESA (SOL, OL1), PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (samo lesarski programi)

 

 

 

Dijaki prinesejo ob 7.45 dokumentacijo praktičnega usposabljanja z delom ali se oglasijo zaradi napotitve na praktično usposabljanje z delom organizatorici PUD – a Mileni Škodnik v učilnici 37.

 

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 37

 

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

 

 

IZDELEK – Ob 8.00 v LESARSKI DELAVNICI

 

Nadzorni učitelj: Štefan Pirnat

 

 

 

USTNI DEL – ob 10.30 v učilnici 37

 

Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Milena Škodnik, izpraševalka

Štefan Pirnat, član/izpraševalec

 

 

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE

 

 

USTNI  IZPIT: ob 9.00 v učilnici 39

 

Komisija:

Simona Hudrap, predsednica, izpraševalka

Damijana Meža, izpraševalka, predsednica

Stanislav Robnik, član

 

 1. PREDMET/MODUL: KULINARIKA IN VINA V SLOVENIJI IN SVETU (KVS), PRIPRAVA REDNIH OBROKOV (REO)

 

 

USTNI DEL – ob 9.00 v učilnici STŽ1, KUH

 

Komisija:

Dragomira Šavc, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Bernarda Klančnik, izpraševalka/članica

 

 1. PREDMET/MODUL: ID, ŠPORTNA VZGOJA

 

 

ID (športni dnevi) in predmet ŠPORTNA VZGOJA se bosta izvajala za obe lokaciji (Slovenj Gradec in Muto) v Slovenj Gradcu (telovadnica šole).

 

IZVEDBA INTERESNE DEJAVNOSTI (Kulturne dejavnosti) – Dijaki se oglasijo učiteljici Verici Jaušovec, ob 8.00 v zbornici šole.

 

IZVEDBA INTERESNE DEJAVNOSTI (športni dnevi) in ŠPORTNA VZGOJA – Dijaki se oglasijo učiteljici Marinki Dretnik in Alenki Recko, ob 11.00, v TELOVADNICI šole, na Koroški 11.

 

Komisija:

Alenka Recko, predsednica/izpraševalka

Marinka Dretnik, izpraševalka/predsednica

Natalija Fužir, članica

 

 

 1. PREDMET/MODUL: ID – Proste izbirne vsebine

 

 

IZVEDBA INTERESNE DEJAVNOSTI (proste izbirne vsebine) – Dijaki se oglasijo pri Veroniki Sušnik, organizatorici ID, ob 8.00 v knjižnici šole.

 

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.