RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC,

V ČASU OD 16. 08. 2017 do 26. 08. 2017

 

SREDA, 16. 8. 2017

 

 1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA, FIZIKA

 PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorni učitelji: Janez Harum, Renata Gradišnik in Aleksander Camlek

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 16

 Komisija:

Aleksander Camlek, predsednik/izpraševalec

Renata Gradišnik, izpraševalka/predsednica

Janez Harum, član/izpraševalec

 

 1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 18

Komisija:

Tomaž Šoster, predsednik

Roman Živič, izpraševalec

Andrej Klobčar, član

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Dijaki se oglasijo ob 8.00 v kabinetu organizatorice PUD – a Marte Belič.

 

 1. PREDMET/MODUL: PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA (POZ), EKONOMIKA IN GOSPODARJENJE (EGO)

PISNI DEL (GTT3 – POZ)  – Ob 8.00 v učilnici 40

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 40

Komisija:

Danica Pušnik, predsednica

Mateja Gorišek, izpraševalka

Dora Najrajter, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: PRIPRAVA IN IZDELAVA IZDELKA (IZD), SNOVANJE IZDELKA (SNI), PODJETJE IN PRIPRAVA DELA

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorni učitelj: Stanislav Robnik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 15

 Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Stanislav Robnik, izpraševalec

Ernest Kocuvan, član

 

 1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNI POUK (Obdelovalec lesa)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 8.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Irenja Bevcl, predsednica

Štefan Pirnat, izpraševalec

Boris Pajer, član/izpraševalec

 

ČETRTEK, 17. 8. 2017

 

 1. PREDMET/MODUL: OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA (OGT/TURIZEM/PREHRANA), OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ

PISNI DEL  Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorna učiteljica: Mateja Gorišek

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 18

Komisija:

Mateja Gorišek, predsednica/izpraševalka

Barbara Gašperšič Vodopija, izpraševalka/predsednica

Matjaž Štraser, član/izpraševalec

 

 1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorne učiteljice: Verica Jaušovec, Nataša Osojnik in Alenka Helbl

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici 16

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica/izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka/predsednica

Alenka Helbl, članica/izpraševalka

 

 1. PREDMET/MODUL: OBDELAVA LESA (OLE), OBDELAVA LESNIH PLOŠČ (OLP), OSNOVE LESARSTVA, STROJNA OBDELAVA LESA (STO)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Milena Škodnik, predsednica/izpraševalka

Milan Strmčnik, izpraševalec/predsednik

Boris Pajer, član/izpraševalec

 

 1. PREDMET/MODUL: OPREMLJANJE INTERIERJEV

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorna učiteljica: Irenja Bevcl

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 19

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik

Irenja Bevcl, izpraševalka

Štefan Pirnat, član/izpraševalec

 

 1. PREDMET/MODUL: PONUDBA JEDI IN PIJAČ (PJP/SŽB)

USTNI DEL, IZDELEK OZ. STORITEV – ob 8.00 v učilnici STŽ1

Komisija:

Bernarda Klančnik, predsednica

Dragomira Šavc, izpraševalka

Suzana Planšak, članica

 

PETEK, 18. 8. 2017

 

 1. PREDMET/MODUL: SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV (STP), M2 – POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA (Poslovno računstvo), M3 – PRODAJA BLAGA (Prodajni procesi)

Dijaki morajo najkasneje 3 dni pred popravnim izpitom oddati dokumentacijo (STP) v spletno učilnico učiteljice Olge Jeznik in učitelja Matjaža Štraserja.

PISNI DEL ( T2 – Poslovanje trgovskega podjetja) – Ob 8.00 v učilnici 18

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 27

Komisija:

Matjaž Štraser, predsednik/izpraševalec

Olga Jeznik, izpraševalka/predsednica

Darja Sovinc, članica/izpraševalka

Janez Globovnik, član

 

 1. PREDMET/MODUL: ITALIJANŠČINA

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 16

Nadzorni učitelj: Janko Uršnik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 16

Komisija:

Nataša Uranc, predsednica

Janko Uršnik, izpraševalec

Vesna Robnik, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: ŠPORTNA VZGOJA

IZVEDBA ŠPORTNE DEJAVNOSTI – Dijakinja se oglasi učiteljici Marinki Dretnik, ob 8.00 v telovadnici.

Komisija:

Alenka Recko, predsednica

Marinka Dretnik, izpraševalka

Natalija Černjak, članica

 

 1. PREDMET/MODUL: EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV (EPR), STROJNA OBDELAVA LESA (STO)

PISNI DEL  – Ob 8.00 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Milena Škodnik

USTNI DEL, IZDELEK – ob 10.00 v učilnici 15

Komisija:

Stanislav Robnik, predsednik/izpraševalec

Milena Škodnik, izpraševalka/predsednica

Milan Strmčnik, član

 

 1. PREDMET/MODUL: NEMŠČINA, GOSPODARSKI TUJ JEZIK II (NEMŠČINA), STROKOVNA NEMŠČINA

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici 19

Nadzorna učiteljica:  Janja Žigart

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici 19

Komisija:

Jelka Samec Sekereš, predsednica

Janja Žigart, izpraševalka

Ernest Kocuvan, član

 

PONEDELJEK, 21. 8. 2017

 

 1. PREDMET: NARAVOSLOVJE

USTNI  IZPIT: ob 9.30 v učilnici 21

 Komisija:

Simona Hudrap predsednica

Damijana Meža, izpraševalka

Vanja Banfro, članica

2. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNI POUK (Obdelovalec lesa)

USTNI DEL, IZDELEK – ob 8.00 v lesarski delavnici

Komisija:

Andrej Otto, predsednik/izpraševalec

Milan Strmčnik, izpraševalec/predsednik

Boris Pajer, član/izpraševalec

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.