RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV NA LOKACIJI MUTA, V ČASU OD 29. 06. 2018 do 06. 07. 2018

 

 

PETEK, 29. 6. 2018
  1. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

 

PISNI DEL – Ob 8.00 v učilnici TUJ2

Nadzorna učiteljica: Andreja Breznik

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici TUJ2

Komisija:

Alenka Helbl, predsednica

Andreja Breznik, izpraševalka

Nataša Špegelj, članica

 

PONEDELJEK, 2. 7. 2018
  1. PREDMET/MODUL: RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK (RUP), KURIKULUM ODDELKA V VRTCU (KOV), PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU (PPP), PSIHOLOGIJA (PSI)

 

USTNI DEL – ob 8.00 v učilnici TUJ2

Komisija:

Alenka Rapuc, predsednik/izpraševalka

Helena Merkač izpraševalka/predsednica

Marinka Dretnik, članica

TOREK, 3. 7. 2018

 

  1. PREDMET/MODUL: ŠPORTNA VZGOJA – POPRAVNI IZPIT SE IZVAJA NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC

 

IZVEDBA ŠPORTNE DEJAVNOSTI – Dijakinja se oglasi učiteljici Marinki Dretnik, ob 9.00 v telovadnici šole v Slovenj Gradcu.

Komisija:

Alenka Recko, predsednica

Marinka Dretnik, izpraševalka

Jelka Samec Sekereš, članica

 

SREDA, 4. 7. 2018
  1. PREDMET/MODUL: SOCIOLOGIJA, ZGODOVINA

USTNI DEL – ob 8.30 v učilnici STR3

Komisija:

Jana Sterže, predsednica/izpraševalka

Bogomir Likar, izpraševalec/izpraševalec

Peter Hergold, član

 

  1. PREDMET/MODUL: KEMIJA, BIOLOGIJA, GOSPODARJENJE S PITNO IN TEHNOLOŠKO VODO (PTV)

 

USTNI DEL – ob 8.00 v učilnici TUJ2

Komisija:

Damijana Meža, predsednica/izpraševalka

Erika Pajtler, izpraševalka/predsednica

Karmen Ketiš, članica

 

  1. PREDMET/MODUL: REŠEVANJE OKOLJSKIH PROBLEMOV (ROP)

 

PISNI DEL – ob 9.00 v učilnici STR2

Nadzorna učiteljica: Jana Sterže (Damijana Meža in Karmen Ketiš pripravita naloge)

Komisija:

Karmen Ketiš, predsednica/izpraševalka

Jana Sterže, izpraševalka/predsednica

Damijana Meža, članica, izpraševalka

 

  1. PREDMET/MODUL: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Dijaki se oglasijo ob 8.00 v kabinetu organizatorice PUD – a Andreje Breznik.

 

ČETRTEK, 5. 7. 2018

 

  1. PREDMET/MODUL:

UMETNOST, M6 – LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE (LGP), M7 – USTVARJALNO IZRAŽANJE (instrument, ples, glasba, likovna), GLASBENO IZRAŽANJE (GLI)

USTNI DEL, IZVEDBA DEJAVNOSTI – ob 9.00 v učilnicah: STR2, MAN, PLESNA UČILNICA

Komisija:

Berta Komprej, predsednica/izpraševalka

Petra Straunik, izpraševalka/predsednica

Almira Rogina, izpraševalka/članica

Jože Brunčko, izpraševalec/član

Alenka Recko, izpraševalka/članica

 

PETEK, 6. 7. 2018

 

  1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici TUJ2

Nadzorna učiteljica: Andreja Preglav Verdinek,

USTNI DEL – ob 11.00 v učilnici TUJ2

Komisija:

Janez Harum, predsednik

Andreja Preglav Verdinek, izpraševalka

Aleksander Camlek, član

 

  1. PREDMET/MODUL: FIZIKA

PISNI DEL – ob 8.00 v učilnici STR3

Nadzorni učitelj: Janez Harum

USTNI DEL – ob 10.00 v učilnici TUJ2

Komisija:

Andreja Preglav Verdinek, predsednica

Janez Harum, izpraševalec

Aleksander Camlek, član

 

POMOČNIK RAVNATELJA

Roman Založnik, prof.