PROSTE IZBIRNE VSEBINE
OBISK ESCAPEROOMA V MARIBORU
SREDA, 5. 4. 2017

V sredo, 5. 4. 2017, boste v okviru prostih izbirnih vsebin prijavljeni dijaki in dijakinje z lokacije Muta obiskali sobe pobega v Mariboru na treh različnih lokacijah. S podrobnejšim načrtom boste seznanjeni v razredih in na avtobusu na poti v Maribor.
Po obisku sob ali pred njim boste imeli čas za obisk Koloseja ali sprehod po mestu.
Zaključili bomo s postankom v Europarku.
Odhod izpred šole na Muti bo ob 13.45, prihod pa je predviden ob 20.30.
Učitelji spremljevalci bodo Suzana Planšak, Veronika Sušnik, Nataša Špegelj in Tomaž Šoster.

Organizatorka: Veronika Sušnik