OBVESTILO – PREDVIDEN PROGRAM ČOKOLADNICA ZOTTER GRAZ

V soboto, 14. 12. 2019, bodo dijaki/dijakinje  v okviru prostih izbirnih vsebin obiskali čokoladnico Zotter, na povratku pa se bodo ustavili tudi v Grazu.

DIJAKI MORAJO OBVEZNO IMETI S SEBOJ OSEBNO IZKAZNICO.

V čokoladnico peljejo trije avtobusi iz različnih smeri:

 1. iz Črne na Koroškem,
 2. iz Šoštanja in
 3. iz Slovenj Gradca.

Vsi odhodi avtobusov so z glavnih avtobusnih postaj, razen Muta (postajališče Spodnja Muta), Vuzenica (pri Tušu), Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer dijaki počakajo ob cesti po kateri pripelje avtobus.

Vstopite na avtobus, ki pelje najbližje vašemu kraju bivanja. ČAS ODHODA avtobusa poišči v spodnjih tabelah.

 

 

BUS ŠT. 1 – ZAČETNA POSTAJA: ČRNA NA KOROŠKEM

 

 

Čas odhoda avtobusa št. 1 Kraj

 

11.15

11.30

11.40

11.50

12.00

12.15

12.30

 

ČRNA NA KOROŠKEM (povratek: 21.55)

MEŽICA (povratek: 21.40)

PREVALJE (povratek: 21.20)

RAVNE NA KOROŠKEM (povratek: 21.10)

DRAVOGRAD (povratek: 20.55)

MUTA, VUZENICA (povratek: 20.40)

RADLJE (povratek: 20.30)

14.30 – 16.00

17.00 – 19.00

ZOTTER

GRAZ

 

 

 

Spremljevalka (vodja busa 1): TADEJA DIMC (ČRNA NA KOROŠKEM)

Spremlja dijake, ki vstopajo v Črni, Mežici in deloma na Prevaljah. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

Spremljevalka: IRENJA BEVCL (PREVALJE)

Spremlja dijake, ki vstopajo na Prevaljah in Ravnah. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu.

 

Spremljevalka SUZANA PLANŠAK (RAVNE):

Spremlja dijaka, ki vstopa na Ravnah.

 

BUS ŠT. 2 – ZAČETNA POSTAJA: ŠOŠTANJ

 

 

Čas odhoda avtobusa št. 2 Kraj

 

10.45

11.00

11.10

11.20

11.45

12.00

12.15

 

 

ŠOŠTANJ (povratek: 21.40)

VELENJE (povratek: 21.25)

MISLINJA (povratek: 21.10)

SLOVENJ GRADEC (povratek: 21.00)

DRAVOGRAD (povratek: 20.40)

MUTA, VUZENICA (povratek: 20.25)

RADLJE (povratek: 20.15)

14.15 – 15.45

16.45 – 18.45

ZOTTER

GRAZ

 

SPREMLJEVALKA (vodja na busu 2): MARTINA RAZDEVŠEK (ŠOŠTANJ):

Spremlja dijake, ki vstopajo v Šoštanju in Velenju ter deloma Mislinja. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

SPREMLJEVALKA ANITA VOLER (MISLINJA):

Spremlja dijake, ki vstopajo v Mislinji, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Slovenj Gradcu, Šentjanžu in  Dravogradu. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

SPREMLJEVALKA DORA NAJRAJTER (DRAVOGRAD):

Spremlja dijake, ki vstopajo v Dravogradu in Radljah. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

 

BUS ŠT. 3 – ZAČETNA POSTAJA SLOVENJ GRADEC

 

Čas odhoda avtobusa št. 3 Kraj

 

11.50

12.00

12.15

12.30

12.45

 

 

SLOVENJ GRADEC (povratek: 20.45)

OTIŠKI VRH, ŠENTJANŽ (povratek: 20.35)

DRAVOGRAD (povratek: 20.25)

MUTA, VUZENICA (povratek: 21.00)

RADLJE (povratek: 20.15)

14.45 – 15.30

16.30 – 18.30

ZOTTER

GRAZ

 

SPREMLJEVALKA (vodja na busu3): NATAŠA OSOJNIK (SLOVENJ GRADEC):

Spremlja dijake, ki vstopajo v Slovenj Gradcu. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

SPREMLJEVALKA OLGA JEZNIK (SLOVENJ GRADEC):

Spremlja dijake, ki vstopajo v Slovenj Gradcu in na Muti. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

SPREMLJEVALKA ANDREJA PREGLAV VERDINEK (MUTA):

Spremlja dijake, ki vstopajo na Muti in Vuzenici. Poimenski seznam izvedo dijaki na avtobusu ali pred tem vprašajo katero od spremljevalk.

 

Ukrepi za varno izvedbo dejavnosti:

 • Dijakom sta vodja predstavila program, pisno in ustno;
 • Dijake sta vodja seznanila s cilji ekskurzije in s pravili kulturnega obnašanja;
 • Dijake so razredniki seznanili z varnostjo in pravili, ki veljajo na tovrstnih dejavnostih;
 • Dijakom bomo z objavo seznama na avtobusu sporočili, h kateremu spremljevalcu so razporejeni in da morajo upoštevati navodila le-teh.
 • Dijake spremljajo učitelji spremljevalci.
 • Dijake in starše s potekom dejavnosti in vsebino seznanimo preko šolske spletne strani ter oglasne deske.
 • Prilagoditve so možne zaradi prilagoditve okoliščinam na terenu.

 

Dijaki bodo aktivnost izvedli pod vodstvom in spremstvom vodij in spremljevalcev. Dijaki morajo upoštevati načela varne udeležbe v prometu. Dijaki morajo upoštevati navodila učiteljev spremljevalcev, ki so pomešani med dijaki in  se ne smejo oddaljevati ob skupine brez dovoljenja. Učitelji na avtobusu sedijo med dijaki. Učitelji dobijo natančen seznam dijakov, katere spremljajo. Učitelji so v času ekskurzije dijakom na razpolago, po potrebi si izmenjajo tudi telefonske številke;

V primeru, da dijak ne bo spoštoval pravil in jih nenehno kršil, ga bo razrednik ali drug učitelj spremljevalec odstranil iz prostora ter se z njim pogovoril. Razrednik lahko dijaku zaradi kršitev šolskega hišnega reda izreče tudi vzgojni ukrep. V primeru nezgode oz. poškodbe dijaka učitelji spremljevalci poskrbijo za ustrezno pomoč, čim hitreje obvestijo starše ter spremljajo dijaka v bolnišnico, če bo potrebno.

 

DIJAKE PRED IZVEDBO DEJAVNOSTI SPREMLJEVALKE OPOZORIJO NA:

 • pri aktivnosti se upoštevajo enaka pravila kot pri vzgojno-izobraževalnem procesu v šoli,
 • pravilno vedenje v prometu (npr. hoja po pločniku, prepovedano je prerivanje ali potiskanje sošolcev med hojo …),
 • pravilno vedenje pri izvajanju dejavnosti (upoštevanje navodil),
 • spoštovanje varnostnega načrta.

 

PREDVIDEN POTEK DEJAVNOSTI

Prihod v Bergl na parkirišče pred čokoladnico Zotter. Dijaki gredo s svojimi spremljevalci do vhoda, kjer dobijo audio vodiča in se samostojno pomikajo po urejenih in označenih poteh po čokoladnici do izhoda. V ograjenem prostoru čokoladnice si lahko pogledajo mini živalski vrt, dokler čakajo na ostale. Predvidoma traja ogled uro in pol do dve uri. Vmes bodo dijaki testirali različne okuse čokolad. Po razporedu, okoli 16.30 sledi avtobusni prevoz do Graza. Prevoz traja eno uro. Parkiranje blizu Hauptplaza. Izstop na Kunsthaus | Lendkai 1 – najdaljše trajanje postanka 10 minut. Potem peš do Hauptplaza. Parkiranje za avtobuse do 5 ur (brez doplačila) Künstlerhaus | Burgring  Pešpot: od Muzeja sodobne umetnosti Graz, Lendkai 1, 8020 Graz, Avstrija do Hauptplatz, Hauptpl. 1, 8010 Graz, Avstrija. Od Muzeja sodobne umetnosti Graz Lendkai 1, 8020 Graz, Avstrija, nato na jug na Lendkai v smeri Erzherzog-Johann-Brücke 58 m, zavijte levo na Erzherzog-Johann-Brücke 87 m, nadaljujte po Murgasse 170 m, ostro desno na Hauptpl.5 m, zavijte levo, da ostanete na Hauptpl. 110 m, zavijte desno, da ostanete na Hauptpl., cilj bo na desni strani 33 m, Hauptplatz Hauptpl. 1, 8010 Graz, Avstrija.

Postanek na Hauptplazu 2 uri. Samostojen ogled božičnih stojnic. Dijaki in spremljevalci gredo skupaj do Hauptplaza. Spremljevalci dajo navodila in telefonski kontakt dijakom za primer, da kdo potrebuje pomoč. Dijaki naj hodijo skupaj v skupini po dva ali trije ali več. Spremljevalci povedo, da se bodo čez dve uri zbrali na istem mestu kot je ta, ko so se razšli. Spremljevalci preverijo, če so jih njihovi dijaki razumeli in jim je vse jasno. Spremljevalci pospremijo dijake do avtobusa. Vstop na na Kunsthaus | Lendkai 1. Spremljevalci ves čas preverjajo, ali so prisotni vsi dijaki. Sledi avtobusni prevoz nazaj v Slovenijo. Planiran prihod iz Graza okoli 22. ure.

Organizatorja ekskurzije:

Dora Najrajter, uni. dipl. prav.

Ravnatelj:

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.