Dragi dijaki, spoštovani starši!

Z naslednjim tednom bomo izvajali pedagoški proces po naslednjem razporedu.

Vsi zaključni letniki (tudi dijaki poklicnega tečaja) in obdelovalci lesa imajo pouk ves čas v šoli.

Ostali razredi imajo pouk po razporedu, ki je razviden iz tabele, razen tisti, ki so razporejeni na praktično usposabljanje z delom.

Za ostale letnike bo potekal pouk po naslednjem razporedu:

TEDENPOUK V ŠOLIPOUK NA DALJAVO
OD 3. 5. DO 7. 5. 2021BA
OD 10. 5. DO 14. 5. 2021AB
AB
M1T2
T1ET1
GH1GT1
GTT1LT1
E1GTT2
M2E2
GH2GTT3
PV1E3
OT1PV2
OT2PV3
OT3 

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal).

Vsi urniki pouka so objavljeni na naši spletni strani, podrobneje pa se boste pogovorili z razredniki.

V šoli bo veljal poseben režim v skladu z navodili NIJZ in pravili šole. Dijaki so ves čas pouka v učilnicah, kjer poteka tudi malica. Dijaki med odmori ne zapuščajo razreda.

Prosim vas, da dosledno upoštevate navodila NIJZ. V šolskih prostorih morajo dijaki in zaposleni vseskozi nositi masko tako v skupnih prostorih šole kakor tudi med poukom.

V primeru, da kdo izmed dijakov zboli za covid19, so starši šolo dolžni obvestiti, da je dijak zbolel, šola pa mora obvesti NIJZ.

Seveda so vam za informacije na voljo vsi razredniki, svetovalna služba, tajništvo in vodstvo šole.

Zahvaljujem se vam za strpnost in upoštevanje vseh navodil in hkrati prosim, da to upoštevate tudi v prihodnje.

Želim vam lep dan.

Ravnatelj:

Bernard Kresnik

Dostopnost