V petek, 13. 5. 2022, smo si dijaki E2 v okviru predmeta okoljska vzgoja, ogledali  toplarno v Slovenj Gradcu (z novo kotlarno), ki je v bližini naše šole (Na Štibuhu). Z novo kotlarno in soproizvodnjo toplote in električne energije  zagotavljajo 100-odstotno pripravo toplote iz obnovljivih virov (lesna biomasa), konice pa pokrivajo s kotlom na zemeljski plin, ki predstavlja rezervo v primeru izpada nove toplarne. Z alternativnimi in obnovljivimi viri energije v podjetju sledijo trajnostni in okoljski naravnanosti. Zagotavljajo ogrevanje za večstanovanjske objekte, poslovne stavbe, vrtce, šole ter individualne odjemalce.

Zdaj vemo, kdo skrbi za naše tople učilnice v hladnih dneh.