Zaradi gradnje nove stavbe Šolskega centra Slovenj Gradec, so lansko leto podrli nekaj dreves v parku za obstoječim objektom na Štibuhu.

Hlodovina je bila prepeljana na lokacijo poleg šolske lesarske delavnice, kjer se je prejšnji teden razžagovala.

Demonstracijo razžagovanja s tračno žago so si v okviru predmeta Primarna obdelava lesa ogledali dijaki M1. Pred razžagovanjem so nekaj  hlodov izmerili, in sicer njihovo dolžino in premer. Po razžagovanju pa so izmerili dimenzije nažaganih desk in plohov. Te podatke bodo uporabili pri pouku, saj bodo izračunali izkoristek oziroma odpadek pri razžagovanju.

Ogled fotografij >>