V četrtek, 5. oktobra 2017, so imeli dijaki lesarskih programov ekskurzijo po Pahernikovih gozdovih. Udeležili so se je dijaki razredov M1, M2, LT1 in LT2.
Pahernikovi gozdovi se razprostirajo na približno 550 ha površine, na pobočjih Pohorja nad Vuhredom, največ pa jih je na območju Hudega kota.
Dijaki so si ogledali del teh gozdov. Po njih  sta jih popeljala gozdarska strokovnjaka ga. Jerneja Čoderl, vodja Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije in revirni vodja g. Andrej Ribič. Udeležence sta seznanila s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi in s Pahernikovo ustanovo.
Pred več kot sto leti je inženir Franjo Pahernik zastavil malopovršinsko gospodarjenje z naravno obnovo gozda pod zastorom odraslih dreves, zato velja za pionirja sonaravnega gozdarstva. Danes z gozdovi gospodari Pahernikova ustanova. Pri gospodarjenju sledijo viziji Franja Pahernika »ohraniti gozdove zanamcem v vsej njihovi mogočnosti, pestrosti in tudi skrivnostnosti«.
V zavetju teh stoletnih gozdov raste nekaj zelo debelih smrek, najdebelejša med njimi pa je Pahernikova smreka in kar nekaj dijakov je moralo skleniti roke, da so jo objeli. Njena starost je ocenjena na 270 let, v višino sega dobrih 48 metrov, na prsni višini (1,3 m od tal) meri 134 cm, njen volumen pa znaša 21 prostorninskih metrov.
K uspešni in poučni ekskurziji skozi gozd je pripomoglo tudi lepo sončno vreme.

Ogled fotografij >>