V torek, 2. 4. 2019, ob 12. 00 si bodo dijaki vseh letnikov SSI v KD Stari trg pri Slovenj Gradcu ogledali igro

Deklica z vžigalicami.

 

POTEK

V okviru OIV si bodo v KD Stari trg pri Slovenj Gradcu dijaki SSI programov naše šole ogledali predstavo Deklica z vžigalicami v izvedbi Kulturnega društva Gimnazije SG SPUNK.

 

Za dijake PV1, PV2, PV3, PV4, OT1, OT2, OT3, OT4, E4 in GTT4 bo vstopnina poravnana iz šolskega sklada, dijaki razredov E1, E2, E3, GTT1, GTT2 pa poberejo po 4 evre in jih oddajo razrednemu blagajniku, ta pa razredniku. Učitelji-spremljevalci do srede, 3. 4. 2019, javijo število prisotnih dijakov organizatorici kulturnih dejavnosti Verici Jaušovec (na mail).

 

LOKACIJA MUTA:

Dijaki z lokacije Muta bodo imeli pouk do 10. 35. Ob 10. 45 sledi odhod avtobusov v Slovenj Gradec (PV1 in PV2 na lokalni avtobus, ostali razredi z organiziranim avtobusom). Učitelji spremljevalci na organiziranem avtobusu so: Andreja Breznik, Karmen Ketiš, Andreja Preglav Verdinek in Erika Pajtler. Z glavne avtobusne postaje v Slovenj Gradcu se učitelji skupaj z dijaki odpravijo do KD Stari trg pri Slovenj Gradcu. Učitelji-spremljevalci preverijo prisotnost dijakov pred samim KD in jih nato spremljajo tudi med predstavo. Po predstavi se dijaki (potrdila o vpisu) domov odpravijo z lokalnimi avtobusi.

 

LOKACIJA SLOVENJ GRADEC:

Dijaki z lokacije Slovenj Gradec imajo pouk do 11. 30 in nato se učitelji skupaj z dijaki odpravijo do KD Stari trg pri Slovenj Gradcu, kjer učitelji-spremljevalci preverijo prisotnost dijakov, nato jih spremljajo tudi med prireditvijo.

Ob 12. 00 začetek predstave. Predstava traja cca 60 minut, dijaki po njej nimajo več pouka, razen E4 (9. ura se lahko nadomesti po dogovoru med dijaki in učiteljem).

 

Razrednike prosim, da se z dijaki pogovorite o vedenju na predstavi.

 

V prilogi so navedeni spremljevalci in število ur kulturnih dejavnostih po razredih.

 

 

 SPREMLJEVALCI/PLAČILO/ŠTEVILČENJE UR

 

Razred Število Spremljevalci ŠT. UR KD-ID

Cena – položnica

Opomba (ostalo plačano)

1.       E1 12

R. Gradišnik,

D. Najrajter

7., 8. ura 4 € razrednemu blagajniku
2.       E2 21 D. Sovinc, S. Ferk 7., 8. ura 4 € razrednemu blagajniku
3.       E3 10 A. Helbl, V. Jaušovec 7., 8. ura 4 € razrednemu blagajniku
4.       E4 16 A. Helbl, V. Jaušovec 7., 8. ura se številčijo po urniku, 9. ura se nadomesti Iz šolskega sklada
5.       GTT1 18

R. Gradišnik,

D. Najrajter

7., 8. ura 4 € razrednemu blagajniku
6.       GTT2 14 O. Jeznik 7., 8. ura 4 € razrednemu blagajniku
7.       GTT4 21

N. Osojnik,

M. Štraser

7., 8. ura se številčijo po urniku, 9. ura se nadomesti Iz šolskega sklada
8.       PV1 28

A. Breznik,

H. Merkač

5., 6., 7. ura Iz šolskega sklada
9.       PV2 29 A. Preglav Verdinek, E. Pajtler 5., 6., 7. ura Iz šolskega sklada
10.    PV3 29 B. Komprej, B. Likar 5., 6., 7. ura Iz šolskega sklada
11.    PV4 27

P. Straunik,

P. Hergold

5., 6., 7. ura se številčijo po urniku Iz šolskega sklada
12.    OT1 +OT2 +OT4
7 +9+ 10 J. Harum, M. Dretnik, N. Špegelj

5., 6., 7. ura,

za OT4  se 5., 6., 7. ura  številči po urniku

Iz šolskega sklada

 

 

 

Pripravila:                                                                              Ravnatelj

Alenka Helbl, prof.                                                               Bernard Kresnik

Roman Založnik, prof.