DATUM: 15. junij 2022, cel dan

Razred: E1

Spremljevalki: Dora Najrajter in Darja Sovinc

Dijaki prvega letnika programa ekonomski tehnik, bodo imeli v sredo, 15.6.2022 strokovno ekskurzijo v Ljubljano.

Dijaki se zberejo ob 6.30 na avtobusni postaji Slovenj Gradec, ker spremljevalki ugotovita prisotnost in jo zabeležita. Sledi vožnja do Ljubljane, prihod ob 8.45. Sledi pešačenje do Tromostovja, kjer bo prosto 30 minut za zajtrk in toaleto, nato ob 9.45 zbor pred muzejem bančništva, kjer dijaki dobijo v reševanje delovne liste in tablice. Izobraževalna dejavnost se zaključi ob 12.30. Ponovno se vrnemo do Tromostovja, kjer dobijo dijaki nove delovne listke z namenom iskanja najpomembnejših državnih organov v strogem centru Ljubljane, utrjevanja veščin orientacije ter spoznavanja utripa mesta. Vmes si lahko dijaki vzamejo 45 minut časa za kosilo in toaleto. Ob 15.30 je zborno mesto na Tromostovju, od koder se skupaj odpravimo do avtobusne postaje Ljubljana. Domov se vrnemo predvidoma ob 18.15.

Pripravila: Dora Najrajter