V sredo, 10. 5. 2017, bomo v okviru modula Varstvo okolja izvajali praktični pouk na temo kmetijstvo in okolje na kmetiji Sivčnik v Vuzenici. Dijaki se zberete na kmetiji Sivčnik ob 9.45 uri. Oblečeni  in obuti bodite terenu primerno. Zaključek pouka bo okoli 13.00 ure. Pred praktičnim poukom bo potekal pouk po urniku.

 

                                                                                                                   Vodja praktičnega pouka: Jana Sterže